faktury

Faktury to dokumenty, które potwierdzają daną transakcję. Wyróżnia się wersję papierową oraz elektroniczną (e-faktura). Podpisanie dokumentu zawartego pomiędzy dwiema stronami prowadzi do obowiązku podatkowego. Zasady podpisywania faktur są uregulowane przez Ministerstwo Finansów na mocy ustawy z 28 marca 2011 roku.

Więcej

Świadczenia

Świadczenia społeczne to wypłacane przez jednostki budżetowe środki służące zaspokajaniu potrzeb rodzin i jednostek. Świadczenia nie zależą od własnej pracy świadczeniobiorcy, tylko od jego szczególnej sytuacji. Świadczenia społeczne mogą mieć różne formę: pieniężną (np. renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie, dla bezrobotnych i chorobowe, odszkodowania), rzeczową (np. sprzęt do rehabilitacji), usług społecznych (np. służba zdrowia).

Więcej