praca

Praca to świadomy wysiłek włożony w osiągniecie zamierzonego celu. Składają się na nią czynności fizyczne i umysłowe. Dzięki pracy człowiek tworzy towary i usługi służące innym.

Więcej

wynagrodzenie

Wynagrodzenie (pensja, płaca) to świadczenia, które są wypłacane pracownikowi za wykonane usługi z tytułu zatrudnienia. Najczęściej jest to forma pieniężna, jednak występują też świadczenia w naturze, czyli towary, inne usługi lub materiały.

Więcej

urlop

Urlop to czas wolny od pracy, który jest poparty przepisami prawnymi. W zależności od typu urlopu, może to być okres płatny lub nie.

Więcej