badania genetyczne

Badania genetyczne są analizą materiału genetycznego, czyli DNA człowieka. DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy – jest związkiem chemicznym, który zawiera informacje dotyczące indywidualnych cech każdego ludzkiego organizmu. 

Więcej

Badania moczu

Badania moczu to jedne z najbardziej podstawowych badań diagnostycznych wykorzystywanych w praktyce medycznej. Badanie moczu daje informację o tym, jak funkcjonuje układ moczowy oraz inne układy i narządy. Materiał do badania należy umieścić w sterylnym, chemicznie czystym pojemniku. Próbka moczu powinna zostać oddana rano, na czczo. W celu uniknięcia zafałszowanego wyniku kobiety nie powinny oddawać moczu w trakcie miesiączki, 3 dni przed i 3 dni po miesiączce. Na ogólne badanie moczu składają się: badanie osadu moczu i ocena fizykochemiczna moczu. Badanie osadu przeprowadzane jest na specjalnie przygotowanej próbce moczu. Jakościowo, ilościowo i półilościowo badane są wszystkie morfotyczne składniki osadu:

  • nabłonki płaskie,
  • leukocyty,
  • wałeczki lipidów,
  • erytrocyty,
  • składniki mineralne
  • pozostałe elementy takie jak: bakterie, pasożyty, śluz czy grzyby.
Więcej

Badania krwi

Badania krwi to popularnie wykorzystywane narzędzie diagnostyczne. Regularnie wykonywane badania krwi pomagają wykryć choroby w początkowych stadiach ich rozwoju i zmniejszają ryzyko powikłań. Większość badań krwi powinna być wykonywana na czczo, rano (min. 6 godzin po ostatnim zjedzonym posiłku). Próbkę pobiera się ze zgięcia łokciowego lub opuszki palca.

Więcej

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół działań wykonywanych po wypadku lub w razie nagłego ataku choroby. Celem pierwszej pomocy jest ochrona zdrowia i życia osoby poszkodowanej. Pierwsza pomoc ma zminimalizować ryzyko uszkodzeń organizmu, zanim nadejdzie szansa udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej. Rozróżnia się trzy rodzaje pierwszej pomocy:

  • pierwsza pomoc – zespół czynności, które wykonują osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia;
  • pierwsza pomoc kwalifikowana – przeprowadza ją ratownik w ramach swoich obowiązków;
  • medyczne czynności ratunkowe – wykonuje je ratownik lub lekarz na szpitalnym oddziale ratunkowym.   
Więcej