Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Leczenie białaczki
© vadymvdrobot/Fotolia.com
Styl życia

Metody leczenie białaczki u dzieci i dorosłych – chemioterapia, radioterapia i przeszczep szpiku kostnego

Leczenie białaczki u dorosłych i dzieci przebiega podobnie. Rozpoczyna się od chemioterapii, czyli przyjmowania leków (doustnie i dożylnie). Niekiedy przeprowadza się radioterapię i przeszczep szpiku kostnego.

Leczenie białaczki u dorosłych i dzieci przebiega podobnie. Rozpoczyna się od chemioterapii, czyli przyjmowania leków (doustnie i dożylnie). Niekiedy przeprowadza się radioterapię i przeszczep szpiku kostnego.

 

Białaczka jest nowotworem atakującym krew. Chorobę trudno wyleczyć w pełni. Proces leczenia zajmuje kilka lat (co najmniej rok). Przyczyny powstawania białaczki nie są obecnie znane.

Jak leczyć białaczkę u dzieci?

Leczenie białaczki u dzieci odbywa się w 5 krokach. Kolejne z nich stosuje się, jeśli wcześniejsze nie przyniosły rezultatów. U dzieci najczęściej wykrywa się ostre odmiany białaczki (tzw. białaczkę limfoblastyczną).

 

Kolejno stosuje się następujące metody leczenia:

 

1. Chemioterapia wstępna – dziecko otrzymuje doustnie różne leki, których rodzaj zależy od typu białaczki. Ma to na celu eliminację zmienionych chorobowo komórek. Po tym czasie choroba często staje się bezobjawowa, lecz komórki chorobotwórcze pozostają w organizmie.

 

2. Chemioterapia dokanałowa – stosuje się ją, jeśli komórki nowotworowe przejdą do mózgu bądź rdzenia kręgowego. W takiej sytuacji leki wstrzykuje się dożylnie, by trafiły bezpośrednio w te miejsca. Niestety ta metoda leczenia może spowodować ataki padaczki.

 

3. Radioterapia – może być uzupełnieniem dla chemioterapii, gdy w organizmie wytworzy się wyjątkowo duża liczba zmienionych chorobowo krwinek. Radioterapia polega na naświetlaniu organizmu promieniowaniem jonizującym.

 

4. Dalsza chemioterapia – kolejna chemioterapia zakłada zażywanie przez dziecko silniejszych leków, niż podczas chemioterapii wstępnej. Celem tej metody jest zniszczenie pozostałych komórek nowotworowych oraz zapobieganie nawrotom choroby. Leki muszą być inne niż w pierwszym etapie, gdyż pozostałe komórki nowotworu są już uodpornione na poprzedni zestaw. Chemioterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

 

5. Przeszczep szpiku kostnego – polega na przeprowadzeniu operacji, podczas której wszczepia się dziecku zdrowe komórki macierzyste. Substancje te pochodzą od dawcy. Przeszczepione zostają również komórki szpiku kostnego. Przeszczep szpiku stosuje się, gdy szpital znajdzie dla pacjenta dawcę komórek macierzystych, a wszystkie poprzednie kroki leczenia zawiodą.

Leczenie białaczki u dorosłych

Leczenie białaczki u osób dorosłych odbywa się w następujących etapach:

 

1. Indukcja remisji – jej celem jest zastosowanie chemioterapii, czyli silnych leków. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie usunięcie (remisja) zmienionych chorobowo komórek. Chemioterapia trwa ok. miesiąca.

 

2. Konsolidacja remisji – polega na usunięciu (np. poprzez naświetlenia) pozostałych po chemioterapii komórek chorobowych (tzw. choroby resztkowej). W tym okresie organizm jest szczególnie narażony na powrót nowotworu.

 

3. Leczenie pokonsolidacyjne – ma utrwalić stan remisji, dzięki czemu prawdopodobieństwo kolejnego nawrotu choroby będzie mniejsze. Stosuje się wówczas terapię podtrzymującą, polegającą na stałym przyjmowaniu leków przeciwnowotworowych. Chemioterapia trwa wówczas ok. 2-3 lat. W przypadku znalezienia dawcy szpiku kostnego można go przeszczepić osobie chorej.  

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Białaczka szpikowa
© greenapple78/Fotolia.com
Styl życia
Leczenie ostrej białaczki szpikowej jest agresywne
Ostra białaczka szpikowa wymaga zastosowania w leczeniu chemioterapii i przeszczepienia szpiku kostnego. Szpik może pochodzić od chorego lub od dawcy. Wybór ten jest uzależniony od wieku chorego (do 45. roku życia można przeszczepić szpik od dawcy) i reakcji na chemioterapię.

Ostra białaczka szpikowa wymaga zastosowania w leczeniu chemioterapii i przeszczepienia szpiku kostnego. Szpik może pochodzić od chorego lub od dawcy. Wybór ten jest uzależniony od wieku chorego (do 45. roku życia można przeszczepić szpik od dawcy) i reakcji na chemioterapię. Terapia w ostrej białaczce szpikowej Podstawą w leczeniu ostrej białaczki szpikowej jest chemioterapia. Jej intensywność jest uzależniona od wieku i ogólnego stanu zdrowia chorego – im wiek bardziej zaawansowany, tym mniej agresywne leczenie należy zastosować.   Chemioterapia ma trzy etapy: indukcję – likwidacja objawów choroby i naprawa procesu wytwarzania krwi, konsolidację – jeśli pierwsza faza była skuteczna , w fazie konsolidacyjnej usuwa się pozostałe komórki rakowe, podtrzymanie remisji – podtrzymanie skutków leczenia i przeszczep szpiku kostnego.   W białaczce szpikowej jest konieczny również przeszczep szpiku kostnego. Przeszczepia się albo szpik od dawcy (u chorych do 45. roku życia), albo własny szpik chorego . Dokonuje się tego, gdy białaczka jest w fazie remisji, czyli kiedy ustąpią jej objawy. Ostra białaczka szpikowa: rokowania Zastosowanie chemioterapii pozwala na remisję choroby u 50-80% chorych. Przeżywalność w ostrej białaczce szpikowej zależy w dużej mierze od reakcji organizmu na leczenie i od tego, jak szybko choroba zostanie rozpoznana – im wcześniej, tym szanse na przeżycie są większe. U dzieci z ostrą białaczką szpikową rokowania są bardzo dobre, chemioterapia pozwala wyleczyć 80% przypadków. Zdarzają się nawroty białaczki po 2-3 latach od likwidacji objawów, dotyczy to 60-85% chorych (Onkologia i hematologia dziecięca, red. Chybicka A., Sawicz-Birkowska K., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Wierzbowska A., Ostra białaczka szpikowa, [w:] Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach...

Kobieta w łóżku
©Monkey Business/Fotolia
Styl życia
Białaczka, czyli nowotwór złośliwy – symptomy choroby
Objawy białaczki mogą sugerować inną chorobę – chorzy zwykle nie przypuszczają, że takie dolegliwości jak krwawienie z nosa, podatność na powstawanie siniaków czy ospałość mogą świadczyć o rozwijaniu się w organizmie nowotworu. Białaczka pojawia się nagle – w ciągu dwóch tygodni może dojść do namnożenia w szpiku kostnym patologicznych komórek, które są w stanie usunąć tylko chemioterapia lub przeszczep.

Objawy białaczki mogą sugerować inną chorobę – chorzy zwykle nie przypuszczają, że takie dolegliwości jak krwawienie z nosa, podatność na powstawanie siniaków czy ospałość mogą świadczyć o rozwijaniu się w organizmie nowotworu. Białaczka pojawia się nagle – w ciągu dwóch tygodni może dojść do namnożenia w szpiku kostnym patologicznych komórek, które są w stanie usunąć tylko chemioterapia lub przeszczep. Białaczka to nowotwór złośliwy Białaczka należy do grupy nowotworów złośliwych. Może mieć przewlekły lub ostry przebieg, a każdy z nich charakteryzuje się innymi objawami. Choroba ta polega na patologicznym rozroście komórek układu krwiotwórczego – w szpiku kostnym, węzłach chłonnych, wątrobie, śledzionie lub innych tkankach. Wyróżnia się białaczkę limfatyczną, w wyniku której we krwi wzrasta liczba leukocytów oraz białaczkę szpikową, polegającą na namnażaniu się innych białek krwi. Badania nad przyczynami białaczki nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsze objawy białaczki Im wcześniej zostanie wykryta białaczka, tym większa jest szansa na jej wyleczenie, dlatego trzeba reagować już na pierwsze niepokojące objawy: Częste infekcje i stale utrzymująca się gorączka , której towarzyszą dreszcze. Notoryczne krwawienia (z nosa, dziąseł, odbytu), krwiomocz lub wyjątkowo obfite miesiączki. Skłonność do powstawania siniaków. Czerwone wybroczyny podskórne. Permanentne zmęczenie, osłabienie, senność i bladość. Utrata apetytu i masy ciała. Nocne poty. Bóle kostno-stawowe Uczucie pełności i ucisku w nadbrzuszu (powiększenie się wątroby lub śledziony). Półpasiec. Objawy ostrej białaczki Kiedy białaczka przybiera ostry przebieg, uszkodzone komórki odkładają się...

Białaczka limfatyczna
© Photographee.eu/Fotolia.com
Styl życia
Objawy białaczki limfatycznej i rokowania
Ostra białaczka limfatyczna wymaga agresywnego leczenia, niekiedy z włączeniem chemioterapii i radioterapii lub usunięciem śledziony. W łagodnym przebiegu przewlekła białaczka limfatyczna potrzebuje jedynie regularnego monitorowania stanu zdrowia.

Ostra białaczka limfatyczna wymaga agresywnego leczenia, niekiedy z włączeniem chemioterapii i radioterapii lub usunięciem śledziony. W łagodnym przebiegu przewlekła białaczka limfatyczna potrzebuje jedynie regularnego monitorowania stanu zdrowia.   Białaczka limfatyczna może być dziedziczna. Powoduje ją uszkodzenie DNA, ale nie wiadomo, co może te uszkodzenia powodować. Natomiast przyczynami białaczki szpikowe są m.in. promieniowanie jonizujące i niektóre leki przeciwnowotworowe stosowane w innych przypadkach raka (podlinkuj „Przyczyny ostrej białaczki szpikowej”). Pierwsze i typowe symptomy białaczki limfatycznej Objawy ostrej białaczki limfatycznej widoczne są na całym ciele i już we wczesnym stadium, ponieważ zmieniona nowotworowo krew krąży w organizmie. Przebieg choroby może być też łagodny , a jej rozwój niekiedy trwa wiele lat, wówczas białaczkę limfatyczną określa się mianem przewlekłej.   Pierwsze objawy białaczki limfatycznej wynikają ze zmian w składzie krwi. Limfocyty, czyli białe krwinki , zostają uszkodzone, zmniejsza się liczba krwinek czerwonych, czyli erytrocytów, oraz trombocytów, czyli płytek krwi. W ostrej białaczce limfatycznej kolejne objawy pojawiają się w niewielkich odstępach czasu , a w łagodnym przebiegu choroba może rozwijać się przez wiele lat niezauważona.   Charakterystyczne objawy białaczki limfocytowej to: zmniejszanie masy ciała bez wyraźnej przyczyny (idiopatyczne), duszność podczas wysiłku i osłabienie, szybkie męczenie się, częste infekcje narządów wewnętrznych i skóry, które nawracają lub stają się przewlekłe, liczne zmiany skórne – wysypka, zmiany zapalne, świąd, wybroczyny, niedokrwistość, bladość , powiększenie węzłów chłonnych – stają się twarde, ale...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner