Książki i skarbonka świnka
©gamjai/fotolia.com

Ile wynosi stypendium za osiągnięcia sportowe w szkołach, kto może się o nie ubiegać i jakie są procedury

Książki i skarbonka świnka
©gamjai/fotolia.com

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, o stypendium sportowe może ubiegać się uczeń każdego rodzaju szkoły (z wyjątkiem uczniów klas I-III podstawówek), nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Oprócz osiągnięć sportowych brana jest pod uwagę także ocena z zachowania.

 

Stypendium sportowe jest przyznawane, aby docenić sportowe osiągnięcia uczniów. Za wyniki nagradzani są uczniowie każdego typu szkoły, oprócz uczniów szkół podstawowych z klas I-III i klas IV – w pierwszym okresie (semestrze) nauki. Wynagrodzenie pieniężne ma być mobilizacją do zdobywania dalszych sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych, a także ma wpłynąć na rozpowszechnienie sportu i zdrowego trybu życia wśród uczniów.

Warunki przydzielania stypendium sportowego.

Stypendium sportowe może przydzielać szkoła, jeśli uczeń ma osiągnięcia w dziedzinie sportu przynajmniej na poziomie międzyszkolnym. Uczeń, poczynając od klasy IV szkoły podstawowej, może ubiegać się o stypendium nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki.

Stypendium może dostać uczeń, który:

  • osiągnął sportowe sukcesy na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym lub wojewódzkim,
  • jest wyróżniającym się zawodnikiem w dyscyplinach zbiorowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
  • otrzymał minimum dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznano stypendium.

Zadania komisji stypendialnej. Procedury

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, w skład której wchodzi: pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego oraz nauczyciel wybrany przez radę pedagogiczną. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium do komisji stypendialnej. Na podstawie opinii członków komisji, dyrektor decyduje, czy przyznać wynagrodzenie. Wniosek o przyznanie stypendium składa się 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauki na koniec semestru szkolnego.

Ile wynosi stypendium za osiągnięcia sportowe w szkole

Dyrektor w porozumieniu z komisją stypendialną i radą pedagogiczną przyznaje wynagrodzenia za osiągnięcia sportowe. Kwota z reguły wynosi od 100 do 400 złotych wypłacanych raz w semestrze. O wysokości stypendium decyduje wójt lub prezydent miasta.

Poświęć swoje stypendium sportowe na zakup nowych sprzętów do ćwiczeń! Wejdź na tę stronę i wykorzystaj kod rabatowy Decathlon.

Przyznanie stypendium

O przyznaniu stypendium są informowani rodzice ucznia przez pedagoga lub wychowawcę klasy. Uczeń dodatkowo otrzymuje dyplom za zasługi dla szkoły


 

Więcej na temat sport
Przeładuj

Widzimy się wieczorem! Antek Królikowski zorganizował dla swoich gości prawdziwą włoską ucztę

zobacz 01:01