troje młodych ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com

Zdolności interpersonalne potrzebne na rynku pracy

troje młodych ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com

Zdolności interpersonalne są cenione przez pracodawcę. Umiejętność komunikacji (w zespole, w klientami, w środowisku międzynarodowym) są istotne na rynku pracy.

 

Pracodawcy coraz częściej przyznają, że to zdolności interpersonalne będą lepszą przesłanką do przewidywania sukcesu, niż na przykład wyniki testów psychometrycznych. Dlatego też coraz więcej firm podczas rekrutacji wykorzystuje metodę assessment center, która pozwala na ocenę kompetencji społecznych.

Definicja zdolności interpersonalnych

Zdolności interpersonalne, czyli międzyludzkie to te umiejętności, które wspierają nas w kontakcie z drugim człowiekiem. Innymi słowy są to kompetencje mające wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi.

Zdolności cenione na rynku pracy

Niemal każde środowisko pracy wymaga interakcji: ze współpracownikami, przełożonymi czy klientami. Dlatego wysoko cenione są umiejętności komunikacyjne. Ważna będzie zatem zarówno umiejętność nawiązywania i budowania relacji, umiejętność wysyłania czytelnych komunikatów (czy to w mowie, czy w piśmie), ale także umiejętność słuchania. Coraz częściej pożądane są również umiejętności komunikowania się w środowisku międzykulturowym, co wiąże się nie tylko ze znajomością języka obcego, ale też z uwrażliwieniem na różnice kulturowe.

 

W sytuacji, gdy grupa osób spędza ze sobą kilka godzin dziennie, nieuniknione będą nieporozumienia. Dlatego też pracodawcy cenią wysoko umiejętność rozwiązywania konfliktów czy negocjowania, jak również współpracy w zespole.

 

Jeśli rolą pracownika będzie zarządzanie grupą ludzi, wówczas wysoko ceniona będzie na przykład umiejętność motywowania czy delegowania zadań.

Sposoby oceny zdolności interpersonalnych

Coraz częściej w procesie rekrutacji wykorzystywana jest metoda assessment center, która daje możliwość obserwacji kandydatów właśnie w interakcji z innymi osobami. Wiele firm ma stworzone profile kompetencyjne, w których opisane są pożądane na danym stanowisku kompetencje społeczne.

 

Przeładuj

Te gwiazdy zainwestowały w swoje zęby! Kiedyś nie uśmiechały się tak chętnie: Pazura, Piaseczny, Lewandowska...

zobacz 01:22