Stos książek i laptop
Image by LifetimeStock.com

Rekrutacja do policji – testy psychologiczne

Stos książek i laptop
Image by LifetimeStock.com

Rekrutacja do służby w policji przebiega wieloetapowo. Jednym z nich jest test psychologiczny MultiSelect, który budzi wśród kandydatów najwięcej wątpliwości i lęku.

Czym jest test MultiSelect?

Test MultiSelect to badanie, które pozwala określić predyspozycje kandydata do pracy w policji. Jest przeprowadzane w każdej komendzie wojewódzkiej, czyli osoba ubiegająca się o stanowisko nie musi jechać aż do Warszawy w celu przejścia testu do policji. W każdym miejscu obowiązują takie same zasady oceny.

Test psychologiczny do policji składa się z dwóch części:

  • testu wypełnianego na komputerze - zawiera około 300 zadań,
  • rozmowy z psychologiem.

Zarówno pierwsza jak i druga część mają za zadanie analizę:

  • zdolności intelektualnych,
  • stabilności emocjonalnej,
  • postawy w pracy,
  • zachowań społecznych.

Rozmowa z psychologiem ma też za zadanie zweryfikować wyniki testu psychologicznego i to po niej wydawana jest pozytywna lub negatywna opinia.

Jak zdać test MultiSelect?

Aby zaliczyć test MultiSelect należy uzyskać minimum 50% możliwych do zdobycia punktów w każdej ze skal. Jeżeli kandydatowi się nie powiedzie nie oznacza to, że jego szanse na karierę w służbach mundurowych zostały przekreślone. Może ponownie ubiegać się o przyjęcie do policji po 12 miesiącach od momentu wykonania testu psychologicznego. Nie ma limitu odnośnie liczby prób.

 

Test MultiSelect jest własnością Policji, w związku z tym nie ma możliwości zdobycia gotowego testu i przygotowania się do jego wypełnienia. Dodatkowo co pewien czas pytania są zmieniane i pojawiają się nowe, udoskonalone wersje. W internecie można znaleźć oferty sprzedaży gotowych testów, jednak należy je traktować z rezerwą i wykorzystać jako narzędzie do redukcji stresu. Nie sposób nauczyć się odpowiedzi i odpowiadać według wytrenowanego klucza, ponieważ może to zostać odkryte za pomocą skali kłamstwa. Najlepszym kluczem jest szczerość i odpowiadanie w zgodzie ze sobą. Tym bardziej, że po etapie testu odbywa się również weryfikacja z psychologiem.

Przeładuj

Michał Szpak ostro do swojej przyjaciółki w "The Voice of Poland"! Jej udział zaszkodzi ich prywatnym relacjom?

zobacz 01:04