dumny z siebie mężczyzna
Image by LifetimeStock.com

Ocena kompetencji kandydatów podczas Assessment Center

dumny z siebie mężczyzna
Image by LifetimeStock.com

Podczas sesji Assessment Center kandydaci obserwowani są przez wyszkolonych rekruterów. Oceniane są kompetencje społeczne oraz wiedza merytoryczna.

 

Assessment Center (AC), zwany również ośrodkiem oceny, jest metodą rekrutacji, polegającą na obserwacji kandydatów przez zespół przygotowanych do tego asesorów. Podczas sesji AC kandydaci realizują powierzone im zadania, a obserwatorzy oceniają od kilku do kilkunastu kompetencji merytorycznych i interpersonalnych, jest to zatem proces złożony.

Kompetencje oceniane podczas Assessment Center

To, które z kompetencji ocenia zespół rekruterów, zależy od charakterystyki stanowiska, o które ubiegają się kandydaci. Obserwacje dotyczą zarówno kompetencji miękkich (np. umiejętności współpracy, kompetencje przywódcze, zarządzanie sobą w stresie), jak i merytorycznych (specjalistycznej wiedzy zawodowej wymaganej na konkretnym stanowisku). Coraz częściej firmy decydują się na tę metodą rekrutacji i oceniają, że jest to jedna z najtrafniejszych metod oceny kompetencji kandydatów. Dzieje się tak m.in. dlatego, że kandydaci w warunkach zbliżonych do warunków przyszłej pracy, mają możliwości zaprezentowania swoich umiejętności, a nie wyłącznie zadeklarowania ich (jak dzieje się to podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Zespół obserwatorów w Assessment Center

Asesorzy, którzy oceniają kompetencje kandydatów podczas AC są do tego odpowiednio przygotowani. Mogą to być zarówno osoby świadome specyfiki pracy na danym stanowisku, jak i osoby znające metodologię ośrodków oceny. Kryteria oceny są ujednolicone dla wszystkich kandydatów i powstały wcześniej w oparciu o dogłębną analizę stanowiska. Końcowa ocena jest efektem dyskusji i syntezy ocen zespołu obserwatorów.

Zadania podczas AC

Zadania i ćwiczenia dobierane są w taki sposób, aby oddawały realia przyszłej pracy i sprawdzały kluczowe kompetencje kandydatów, potrzebne na konkretnym stanowisku, o które się ubiegają. Część zadań kandydaci wykonują samodzielnie, część polega na pracy grupowej. Podczas AC mogą zatem pojawić się gry decyzyjne, symulacje rozmów z klientami, tzw. metoda in basket (czyli koszyk zadań), prezentacje, case study (czyli studium przypadku) czy wywiady kompetencyjne.

 

Metoda Assessment Center, pomimo wysokich kosztów, cieszy się wśród firm coraz większą popularnością.

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47