Dziewczyna w okularach
Image by LifetimeStock.com

Kiedy pracownik może starać się o zwrot kosztu okularów korekcyjnych?

Dziewczyna w okularach
Image by LifetimeStock.com

Pracownik może ubiegać się u pracodawcy o zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, jeśli co najmniej przez połowę czasu pracuje przy komputerze. Drugim warunkiem jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Kto może uzyskać zwrot pieniędzy za okulary korekcyjne?

Zwrot pieniędzy wydanych na okulary korekcyjne może otrzymać pracownik, który pracuje przy komputerze przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru pracy. Na przykład osoba zatrudniona w wymiarze 8 godzin dziennie musi w tym czasie pracować przy komputerze przynajmniej przez 4 godziny. Istotne jest też, aby konieczność noszenia okularów korekcyjnych orzekł lekarz medycyny pracy podczas badań wstępnych lub okresowych, na które pracownika skierował pracodawca.

 

Jeżeli pracownik zauważy, że w trakcie pracy pogorszył mu się wzrok, i potrzebuje silniejszych szkieł, może poprosić pracodawcę o skierowanie na odpowiednie badania.

Do jakiej kwoty pracownikowi należy się zwrot za okulary?

Nie została określona maksymalna kwota, jaką pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi za okulary. Pracodawca ma prawo sam określić górną granicę. Przyjmuje się, że kwota ta powinna wystarczyć na pokrycie kosztu szkieł korekcyjnych, pracy optyka oraz oprawek z niższej półki cenowej.

 

Pracodawca może wpisać kwotę wydaną na okulary dla pracownika do kosztów uzyskania przychodu.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Z okazji urodzin Party.pl Izabela Janachowska wybrała cztery najpiękniejsze suknie ostatnich czterech lat!

zobacz 01:53