Laptop i telefon
Pixabay/FirmBee/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Kto i kiedy jest zwolniony z podatku od darowizny?

Laptop i telefon
Pixabay/FirmBee/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Podatku od darowizny nie trzeba płacić, jeśli jej wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Nie muszą go też płacić bliscy darczyńcy, należący do pierwszej grupy podatkowej.

Zwolnienie z podatku od darowizny dla pierwszej grupy podatkowej

Z podatku mogą zostać zwolnione niektóre osoby należące do pierwszej grupy podatkowej. Zalicza się do nich najbliższa rodzina darczyńcy: małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha. Choć do pierwszej grupy podatkowej należą też teściowie, synowa i zięć, to nie są oni zwolnieni od podatku.

 

Jeśli darowizna nie została zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem lub łączna wartość majątku otrzymanego w ramach darowizny od tej samej osoby w ciągu 5 lat przekroczyła 9637 zł, darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny na formularzu ZD-Z2. Jeśli w tym czasie darowizna nie zostanie zgłoszona, trzeba będzie zapłacić podatek. Jeśli osoba obdarowana dowiedziała się o fakcie otrzymania darowizny po upływie 6 miesięcy od obdarowania, na zgłoszenie jej ma 6 miesięcy od momentu, kiedy otrzymała taką informację.

Zwolnienie z podatku od darowizny, której wartość nie przekracza progu podatkowego

Osoby należące do pierwszej grupy podatkowej (łącznie z teściami, synową i zięciem) nie muszą płacić podatku, jeśli łączna suma kwot otrzymanych w ciągu 5 lat od darczyńcy nie przekroczyła 9637 zł.

 

Dla osób z drugiej grupy podatkowej ta suma wynosi 7276 zł. Do drugiej grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa darczyńcy (np. siostrzeńca, bratanicę, wnuki rodzeństwa), rodzeństwo rodziców (np. ciotka i wuj), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

 

Trzecią grupę podatkową stanowią wszystkie inne osoby, nienależące do dwóch poprzednich grup. Dla nich kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

 

Jeśli kwota darowizny nie przekroczyła tych kwot, nie trzeba jej zgłaszać urzędowi skarbowemu.

 

Uwaga! Darowizna pieniężna powinna być przekazana na rachunek bankowy, nie w gotówce.  

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Eurowizja 2020: Kto pojedzie z Polski? Oto wszyscy kandydaci!

zobacz 00:50