Lekarka trzymająca pastylkę
Image by Lifetimestock.com

Czy po ustaniu zatrudnienia można otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia lekarskiego?

Lekarka trzymająca pastylkę
Image by Lifetimestock.com

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: kiedy przysługuje?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje, jeśli choroba rozpoczęła się jeszcze w czasie jego trwania, bądź jeśli rozpoczęła się:

  • Do 14 dni od jego ustania,
  • Do 3 miesięcy (90 dni) od ustania zatrudnienia, w przypadku choroby zakaźnej, której objawy występują później niż 14 dni od zarażenia.
  • Co więcej, niezdolność do pracy z powodu choroby musi trwać co najmniej 30 dni, aby powstało prawo do pobierania zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: kiedy nie przysługuje

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie należy się osobom, które:

  • posiadają prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • mają prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • nie przepracowały 30 dni - nie nabywają wówczas prawa do otrzymywania zasiłku,
  • oraz osoby, w przypadku których ubezpieczenie ustało z tego powodu, że wyczerpały uprzednio pełny okres uprawnienia do pobierania zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: jakie dokumenty należy przedstawić?

Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Do oddziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy więc złożyć wniosek o jego zapłatę.

Oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które trzeba przedstawić w terminie 7 dni od jego wystawienia, należy przedstawić oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10. Oświadcza w nim, że nie jest zatrudniony, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie podlega aktualnie ubezpieczeniu chorobowemu ani ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Przedstawić trzeba również zaświadczenie byłego pracodawcy, wystawione na druku ZUS Z-3. Pracodawca wpisuje w nim wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie zatrudnienia ostatnich 12 miesięcy, które ZUS weźmie pod uwagę do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku.


Przeładuj

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są razem? Instagram mamy Łukasza wskazuje na coś innego...

zobacz 01:14