kobieta w ciąży za biurkiem
©emiliau/Fotolia

L4 podczas ciąży – wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniu podczas ciąży

kobieta w ciąży za biurkiem
©emiliau/Fotolia

Zwolnienie ciążowe przysługuje w razie choroby podczas ciąży lub zagrożenia tej ciąży. W tym czasie pracownicy przysługuje 100% należnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że ZUS może skontrolować, czy kobieta rzeczywiście powinna przebywać na zasiłku chorobowym podczas ciąży.

Zwolnienie ciążowe: kiedy przysługuje

Zwolnienie lekarskie w wypadku problemów zdrowotnych w czasie ciąży przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Jeśli kobieta prowadzi działalność gospodarczą, a opłaca ubezpieczenie chorobowe, to uprawniona jest do pobierania zasiłku chorobowego podczas choroby w ciąży. Osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia może otrzymać zwolnienie lekarskie podczas ciąży, jeśli zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego – wówczas po 90. dniach od zgłoszenia ma prawo do zwolnienia.

 

Trzeba pamiętać, że sama ciąża nie stanowi podstawy do zwolnienia lekarskiego. Należy się ono w wypadku choroby w czasie ciąży czy zagrożenia poronieniem.

L4 w ciąży a zwolnienie z pracy

Jeśli kobieta zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony albo na czas określony, ale na długi okres, wówczas nie musi się martwić, bowiem pracodawca nie może jej zwolnić z tego powodu, że zaszła w ciążę i nie może w tym czasie pracować.

 

Jeśli kobieta jest zatrudniona na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca albo na umowę o zastępstwo, wówczas nic nie chroni jej przed utratą pracy. Jeśli jednak pracuje ona na umowie na czas określony, która przekracza jeden miesiąc, a umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, wówczas umowa automatycznie ulega przedłużeniu do dnia porodu.

L4 w ciąży: ile wynosi zasiłek chorobowy

Kobietom w ciąży, które zmuszone są zdecydować się na zwolnienie lekarskie, przysługuje 100% należnego wynagrodzenia przez cały okres ciąży. Oblicza się je na podstawie średnich dochodów kobiety za ostatnie 12 miesięcy. Kobieta taka znajduje się więc na preferencyjnych warunkach. Zwolnienie może pochodzić zarówno od ginekologa, jak i od lekarza rodzinnego.

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa od ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2015 nie może więc być niższe niż 1750 zł brutto, natomiast w roku przyszłym – nie będzie niższe niż 1850 zł brutto.

 

W razie prowadzenia przez kobietę działalności gospodarczej wysokość wypłacanej z ZUS kwoty będzie zależała od kwot podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich 12. miesięcy. Świadczenie wyniesie 100% podstawy.

L4 w ciąży: kto wypłaca

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca. Później należy to do obowiązków ZUS-u. W tym czasie pracodawca może na miejsce kobiety zatrudnić inną kobietę na podstawie umowy na zastępstwo, która skończy się automatycznie, gdy kobieta w ciąży lub po porodzie będzie mogła wrócić do pracy.

L4 w ciąży: kontrola ZUS

Jeśli zwolnienie lekarskie określa, że kobieta przebywająca na chorobowym powinna leżeć, wówczas może się zdarzyć, że ZUS to skontroluje. Może wtedy pojawić się w domu kobiety lekarz orzecznik z ZUS-u. Może się też zdarzyć, że kobieta zostanie wezwana na komisję lekarską mającą skontrolować, czy zwolnienie ciążowe jest zasadne. Wówczas może wystarczyć przesłanie dokumentacji lekarskiej.


Więcej na temat umowy świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Kaczorowska, Krupa, Przybysz... Dla tych gwiazd to pierwszy Dzień Matki! Kto jeszcze został mamą w ostatnich miesiącach?

zobacz 01:58