KObieta z dokumentami
©contrastwerkstatt/Fotolia

Kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

KObieta z dokumentami
©contrastwerkstatt/Fotolia

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej jest możliwa pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku lub oświadczenia do US w terminie do 20 stycznia. Termin ten nie obowiązuje, jeśli podatnik chce przejść na opodatkowanie według zasad ogólnych. Aby móc wybrać określoną formę opodatkowania, prowadzona działalność gospodarcza musi spełniać przewidziane w ustawie warunki.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej: kiedy jest możliwa?

Wszystkich przedsiębiorców obowiązuje zasada kontynuowania formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Można jednak zmienić tę formę, składając oświadczenie o zmianie do 20 stycznia roku kalendarzowego, którego ma dotyczyć opodatkowanie.

 

Wyjątek stanowią podatnicy, którzy z podatku ryczałtowego chcą przejść na ogólne zasady opodatkowania. Mogą oni dokonać tej zmiany również w trakcie roku.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej: dostępne formy opodatkowania

Podstawową formą opodatkowania jest opodatkowanie według stawek 18% i 32%, w zależności od wysokości dochodu. Jeśli przy zakładaniu działalności gospodarczej nie zostanie wybrany inny sposób opodatkowania – przedsiębiorcę obowiązuje opodatkowanie według skali podatkowej.

 

Możliwe jest również opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19%. Mogą ją wybrać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, bądź też wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych. Opodatkowanie podatkiem liniowym dotyczy dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy mogą wybrać również opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaca się go od otrzymanych przychodów. W zależności od rodzaju wykonywanej działalności, którą można opodatkować w ten sposób, stawka podatku wynosi 3,5%, 5,5%, 17% bądź 20%. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać tę formę opodatkowania. Jest ona wyłączona np. w przypadku prowadzenia lombardów, kantorów czy aptek.

Wybór podatku według karty podatkowej

Karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania, która nie odzwierciedla uzyskiwanych przychodów. Jej wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników, czy wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa jest opłacalna przede wszystkim dla małych przedsiębiorców. Nie każdy może jednak wybrać tę formę opodatkowania, podobnie, jak w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kartę podatkową mogą wybrać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy wymienieni są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dotyczy to na przykład usług rozrywkowych, tapicerskich, krawieckich czy opieki nad dziećmi.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej: jak dokonać?

Wniosek lub oświadczenie o zmianie formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia (lub w trakcie roku – jeśli przechodzi się z ryczałtu na skalę podatkową) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

 

Tylko na potrzeby przejścia na kartę podatkową obowiązuje sformalizowany wniosek – PIT-16. Oświadczenia o przejściu na pozostałe formy opodatkowania powinny zostać samodzielnie sporządzone przez podatnika. Zmianę formy opodatkowania należy ponadto zgłosić na formularzu CEIDG-1.

 

Innym sposobem zmiany opodatkowania, jednak ryzykownym, jest zamknięcie działalności gospodarczej i otwarcie jej na nowo. Otwierając działalność dokonuje się bowiem wyboru formy opodatkowania. Jeśli więc przedsiębiorca nie chce czekać do 20 stycznia, może wybrać ten sposób, narażając się jednak na zarzut obejścia prawa podatkowego.

Więcej na temat podatki rynek pracy świadczenia
Przeładuj

Występ 14-letniej Wiktorii poruszył jurorów "The Voice Kids"! To ona wyra show TVP?

zobacz 00:47