Mężczyzna robi kobiecie niespodziankę
Image by Lifetimestock.com

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest obowiązkiem osoby, która ją otrzymała. Obowiązek zgłoszenia występuje, gdy wartość darowizny przekracza kwotę zwolnioną z podatku od darowizn. Darowizna zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów, np. darowizna od rodziców, również musi być zgłoszona.

Darowizna: obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego

Darowizny podlegają podatkowi na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy więc zgłosić je do urzędu skarbowego, odpowiednio udokumentować i odprowadzić od nich należny na podstawie tej ustawy podatek.

 

Ustawa przewidziała krąg osób, które zwolnione są z obowiązku opłacenia podatku od darowizny. Warunkiem jest jednak zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od otrzymania darowizny. W przypadku jednak, gdy osoba nie wiedziała o tym, że otrzymała darowiznę, termin sześciomiesięczny biegnie nie od chwili jej dokonania, a od chwili dowiedzenia się przez osobę obdarowaną o jej otrzymaniu.

 

Zwolnienie z podatku przysługuje osobom zaliczanym do pierwszej grupy podatkowej, z wyjątkiem teściów, zięcia i synowej. Są to więc małżonek, zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, pasierb oraz ojczym i macocha. Osoby te, jeśli zgłoszą otrzymanie darowizny w terminie, zwolnione są z zapłaty podatku. Jeśli nie dotrzymają tego terminu – będą zobowiązane zapłacić podatek.

 

Zgłoszenia otrzymania darowizny należy dokonać w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Właściwość urzędu skarbowego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby obdarowanej.

Nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego darowizny dokonanej przed notariuszem. Wówczas to notariusz zobowiązany jest do zgłoszenia darowizny i ewentualnie opłacenia podatku, pobranego od obdarowanego.

Darowizna: zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego

Wyjątek od obowiązku zgłoszenia darowizny do US stanowi sytuacja, gdy wartość darowizny nie przekracza:

  • 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej, czyli tych, którzy nie mieszczą się w kategorii I i II grupy.

Jest to kwota która jest zwolniona z obowiązku zarówno odprowadzenia podatku od darowizny, jak i zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Trzeba jednak pamiętać, że wartość ta dotyczy kwot pieniężnych i wyliczana jest jako suma wszystkich darowizn otrzymanych od danej osoby w terminie pięciu lat. Należy też posiadać dowód otrzymania takiej darowizny, np. w postaci potwierdzenia przelewu lub przekazu pieniężnego, na wypadek kontroli podatkowej.

 

Więcej na temat podatki porady prawne