Mężczyzna robi kobiecie niespodziankę
Image by Lifetimestock.com

Kiedy i jak należy zgłosić darowizną do urzędu skarbowego?

Mężczyzna robi kobiecie niespodziankę
Image by Lifetimestock.com

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest obowiązkiem osoby, która ją otrzymała. Obowiązek zgłoszenia występuje, gdy wartość darowizny przekracza kwotę zwolnioną z podatku od darowizn. Darowizna zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów, np. darowizna od rodziców, również musi być zgłoszona.

Darowizna: obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego

Darowizny podlegają podatkowi na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy więc zgłosić je do urzędu skarbowego, odpowiednio udokumentować i odprowadzić od nich należny na podstawie tej ustawy podatek.

 

Ustawa przewidziała krąg osób, które zwolnione są z obowiązku opłacenia podatku od darowizny. Warunkiem jest jednak zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od otrzymania darowizny. W przypadku jednak, gdy osoba nie wiedziała o tym, że otrzymała darowiznę, termin sześciomiesięczny biegnie nie od chwili jej dokonania, a od chwili dowiedzenia się przez osobę obdarowaną o jej otrzymaniu.

 

Zwolnienie z podatku przysługuje osobom zaliczanym do pierwszej grupy podatkowej, z wyjątkiem teściów, zięcia i synowej. Są to więc małżonek, zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, pasierb oraz ojczym i macocha. Osoby te, jeśli zgłoszą otrzymanie darowizny w terminie, zwolnione są z zapłaty podatku. Jeśli nie dotrzymają tego terminu – będą zobowiązane zapłacić podatek.

 

Zgłoszenia otrzymania darowizny należy dokonać w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Właściwość urzędu skarbowego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby obdarowanej.

Nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego darowizny dokonanej przed notariuszem. Wówczas to notariusz zobowiązany jest do zgłoszenia darowizny i ewentualnie opłacenia podatku, pobranego od obdarowanego.

Darowizna: zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego

Wyjątek od obowiązku zgłoszenia darowizny do US stanowi sytuacja, gdy wartość darowizny nie przekracza:

  • 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej, czyli tych, którzy nie mieszczą się w kategorii I i II grupy.

Jest to kwota która jest zwolniona z obowiązku zarówno odprowadzenia podatku od darowizny, jak i zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Trzeba jednak pamiętać, że wartość ta dotyczy kwot pieniężnych i wyliczana jest jako suma wszystkich darowizn otrzymanych od danej osoby w terminie pięciu lat. Należy też posiadać dowód otrzymania takiej darowizny, np. w postaci potwierdzenia przelewu lub przekazu pieniężnego, na wypadek kontroli podatkowej.

 

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04