Kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com

Zaświadczenie o niekaralności – jak je otrzymać?

Kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności to w języku urzędowym „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Zasady udzielania zaświadczenia reguluje art. 7 ustawy z 24 maja 2000 roku. Zaświadczenie o niekaralności bardzo często wymaga pracodawca przed zatrudnieniem na umowę o pracę. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny w Warszawie oraz jego oddziały zlokalizowane w całej Polsce.

Odbiór zaświadczenia o niekaralności – krok po kroku

1. Należy zacząć od wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności – można je pobrać ze strony Krajowego Rejestru Karnego (krk.ms.gov.pl) lub wypełnić druk na miejscu. W zapytaniu musimy podać: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, potwierdzenie tożsamości (np. numer PESEL), imiona rodziców, nazwisko rodowe matki. Należy także zaznaczyć w jakim celu wnioskujemy o wydanie zaświadczenia.

 

2. Należy zapłacić 30 złotych za znaczki skarbowe w Krajowym Rejestrze Karnym. Opłatę można uiścić gotówką lub przelewem.

 

3. Należy przyjść z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość do właściwego pokoju (zazwyczaj widnieje na nim napis - „Wydawanie zaświadczeń o niekaralności”).

 

4. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby (za dodatkową opłatą 17 zł) w ustawowym terminie 7 dni od daty złożenia. Można także otrzymać je pocztą po uprzednim podaniu adresu zwrotnego w lewym górnym rogu formularza.

Zaświadczenie o niekaralności przez internet

Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności wysyła się za pośrednictwem strony – http://www.e-odpisy.pl/zaswiadczenie_o_niekaralnosci_krk.html (koszt – 20 złotych – opłatę uiszczamy przelewem). Bardzo ważne jest, aby dokładnie sprawdzić PESEL, datę urodzenia, imię/imiona i nazwisko. Na e-mail zostaną wysłane wniosek i pełnomocnictwo. Odpowiedź może być wysłana pocztą (wtedy należy pokryć koszty wysyłki) lub odebrana osobiście.

 

Koszt otrzymania zaświadczenia o niekaralności dla podmiotu zbiorowego jest większy – wynosi 100 złotych.

 

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05