Chłopiec w okularach
Image by Lifetimestock.com

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Chłopiec w okularach
Image by Lifetimestock.com

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje osobie, która opiekuje się chorym dzieckiem, jeśli ze względu na opiekę nad nim nie może pracować. Można go także otrzymać, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko: warunki otrzymania

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje, gdy:

  • Konieczna jest opieka nad dzieckiem w wieku do 8. lat w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Zamknięcie tych placówek jest uważane za nieprzewidziane również wtedy, gdy rodzic został o takim zamknięciu powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed tym zamknięciem,
  • Rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem, zachorował, co uniemożliwia mu sprawowanie tej opieki,
  • Konieczna jest opieka nad dzieckiem chorym do ukończenia przez nie 14. roku życia,
  • Niezbędna jest opieka nad dzieckiem chorym które ukończyło 14. rok życia, pod warunkiem, że mieszka ono z osobą wnioskującą o otrzymanie zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia z pracy z powodu opieki nad chorym lub pozbawionym opieki dzieckiem, jednak nie dłużej niż za 60 dni w roku, jeśli opieka dotyczy dziecka zdrowego do lat 8., lub chorego do lat 14. Okres ten nie może trwać dłużej niż przez 14 dni w roku, jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem powyżej 14. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko: kto może dostać

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, na umowie zlecenia, wykonującym pracę nakładczą, prowadzącym działalność gospodarczą. Przysługuje wszystkim osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie.

Można otrzymać zasiłek opiekuńczy, zarówno na własne dzieci, jak i dzieci przysposobione, dzieci małżonka lub dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Zasiłek przysługuje na równi obojgu rodzicom, ale wypłacany jest tylko jednemu z nich – temu, który wystąpi o zapłatę zasiłku za dany okres.

Zasiłek otrzymać można tylko wtedy, gdy nie ma innej osoby, która jest w stanie zapewnić dziecku opiekę. Jednak jeśli dziecko nie ukończyło dwóch lat, wówczas prawo do zasiłku istnieje również w sytuacji, gdy inna niż rodzic osoba może zaopiekować się dzieckiem.


Przeładuj

Weronika Rosati odradzała Julii Wieniawa udział w "Tańcu z Gwiazdami". Dlaczego?!

zobacz 02:00