kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0

Jak założyć własną firmę?

kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0

Założenie działalności gospodarczej polega na rejestracji wniosku CEIDG-1. Jeśli posiada się profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, można to zrobić przez internet. Jest też możliwość dokonania tzw. anonimowej rejestracji on-line, wymagającej potwierdzenia, lub tradycyjnego złożenia wniosku w najbliższym urzędzie. Ostatnim etapem zakładania własnej firmy jest zgłoszenie odpowiednich ubezpieczeń w ZUS-ie.

Złożenie wniosku on-line do CEIDG - profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany

Działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – cedig.gov.pl lub w urzędzie gminy. Rejestrując wniosek on-line należy posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. Kolejnym krokiem jest rejestracja i logowanie na stronie ceidg.gov.pl. Konto zostaje założone przez potwierdzenie tożsamości jednym z zaakceptowanych form podpisów elektronicznych. Logowania dokonuje się po otrzymaniu linka aktywacyjnego na e-mail podany przy rejestracji. Wniosek składany jest na formularzu CEIDG-1. We wniosku trzeba podać:

 • dane osobowe,
 • nazwę firmy (przy jednoosobowej firmie w nazwie powinno znaleźć się imię i nazwisko zakładającego działalność),
 • kody PKD właściwe do rodzaju prowadzonej działalności,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • formę opodatkowania,
 • miejsce przechowywania dokumentacji księgowej,
 • jeżeli księgowość zostanie zlecona firmie zewnętrznej - dane biura rachunkowego,
 • informacje czy właściciel będzie prowadził zakład pracy chronionej, firmę za granicą oraz spółkę cywilną,
 • numer konta bankowego,
 • informację na temat wspólnoty majątkowej.

 

Po wypełnieniu wniosek należy sprawdzić, podpisać elektronicznie i wysłać. Zostanie on przekazany do GUS-u (nadanie numeru REGON), urzędu skarbowego (nadanie numeru NIP) i właściwego zakładu ubezpieczeń (ZUS/KRUS). Wpis dokonywany jest w momencie przyjęcia wniosku.

Złożenie wniosku on-line do CEIDG bez profilu ePUAP ani certyfikatu kwalifikowanego

Wniosek on-line można także wypełnić nie posiadając profilu zaufanego ePUAP ani certyfikatu kwalifikowanego. Można zrobić to wówczas anonimowo. Wypełniony i wysłany wniosek otrzyma kod, który pozwoli odszukać wprowadzony anonimowo formularz. Formularz należy wydrukować lub zapisać numer kodu. Na potwierdzenie wniosku jest 7 dni. W tym celu trzeba wybrać się do najbliższego urzędu gminy i okazać kod pracownikowi urzędu. Dopełni on reszty formalności. Wniosek powinien być odręcznie podpisany.

Tradycyjny sposób złożenia wniosku w urzędzie gminy

Wybierając tradycyjny sposób wypełniania wniosku należy udać się do najbliższego urzędu gminy, pobrać formularz CEIDG-1, wypełnić go odręcznie i złożyć u pracownika urzędu. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne.

 

Przy składaniu wniosku o rejestrację firmy, jednocześnie składa się:

 

 • żądanie o nadanie numeru REGON – wpisanie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,
 • żądanie o nadanie NIP-u – zgłoszenie identyfikacyjne do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • żądanie zgłoszenia płatnika w zakładzie ubezpieczeń,
 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pełna księgowość, karta podatkowa czy księga przychodów i rozchodów). Jeżeli właściciel firmy decyduje się zostać płatnikiem VAT, najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług objętych podatkiem VAT powinien złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie działalności gospodarczej w ZUS-ie

Ostatnim punktem kończącym proces zakładania działalności gospodarczej jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy wybrać się tam nie później niż 7 dni od złożenia wniosku. Aby dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń społecznych należy wypełnić wniosek ZUS ZUA – jeżeli założona działalność gospodarcza będzie jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego lub ZUS ZZA – jeżeli istnieją także inne tytuły. Konieczne jest posiadanie oryginału dokumentów zaświadczających o nadaniu numeru NIP i REGON. Na tym etapie kończy się proces zgłaszania działalności gospodarczej.  

Więcej na temat podatki prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Czy Marietta z "Hotelu Paradise" jest już gotowa na nową miłość? "Założyłam Tindera"

zobacz 01:10