rodzice z dziećmi na wakacjach
Image by LifetimeStock.com

Zbliża się koniec września? Wykorzystaj zaległy urlop!

rodzice z dziećmi na wakacjach
Image by LifetimeStock.com

Urlop jest niezbywalnym prawem każdego pracownika – oznacza to, że nie można z niego zrezygnować ani też go odmówić. Jeśli urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawa, mówimy o zaległym urlopie, który należy wykorzystać do określonego momentu.

 

Według przepisów Kodeksu Prawa Pracy urlop wypoczynkowy to dni wolne, które przysługują pracownikowi, zatrudnionemu w ramach umowy o pracę. Mamy prawo do 20 lub 26 dni wolnego, w zależności od stażu pracy i wymiaru czasu pracy. Staż poniżej 10 lat skutkuje przyznaniem 20 dni urlopu, natomiast w przypadku zatrudnienia na połowę lub 3/4 etatu jest on proporcjonalnie zmniejszany z zaokrągleniem do pełnego dnia.

 

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony najpóźniej 30 września następnego roku. Ważny jest dzień rozpoczęcia urlopu – zatem zaległy urlop nie musi się zakończyć do końca września, a jedynie wtedy powinien się zacząć. Pracodawca, udzielając urlop, powinien zachować kolejność chronologiczną, czyli najpierw należy się urlop zaległy, do którego prawo nabyto wcześniej, a dopiero później aktualny.

 

Jeśli pracodawca nie udzielił zaległego urlopu do 30 września, narusza przepisy. Nie oznacza to jednak, że pracownik traci prawo do urlopu – zgodnie z prawem wszelkie roszczenia związane z przedawnieniem urlopu przedawniają się po trzech latach. Jeśli szef narusza przepisy, nie uprawnia to podwładnego do tego, by rozpocząć urlop bez jego zgody.

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Czy Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na karmienie piersią? Wiemy!

zobacz 01:23