Smutny mężczyzna
©Photographee.eu/Fotolia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Smutny mężczyzna
©Photographee.eu/Fotolia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika następuje na podstawie tytułów wykonawczych wydanych przez sąd. Pracodawca nie ma prawa odmówić dokonania potrąceń komorniczych, mają one też pierwszeństwo przed innymi należnościami potrącanymi z wypłaty. Pracownikowi przysługuje jednak kwota wolna od potrąceń.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika: kiedy następuje?

Jeśli przeciwko pracownikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, komornik ma prawo zająć jego wynagrodzenie za pracę, które nie zostało jeszcze wypłacone. Aby dokonać potrąceń z wynagrodzenia nie trzeba mieć zgody pracownika. Pracodawca ma obowiązek zastosowania się do żądania komornika – jeśli tego nie uczyni, grozi mu kara.

 

Komornik ma obowiązek poinformowania pracownika o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika: ograniczenia

Egzekucja z wynagrodzenia co do zasady nie może przekraczać połowy należnego wynagrodzenia. Jeśli w grę wchodzą zobowiązania alimentacyjne – limit ten stanowi 3/5 wynagrodzenia.

 

Pracownikowi przysługuje, niezależnie od powyżej wskazanych limitów, kwota wolna od potrąceń. Została ona wprowadzona w tym celu, aby pracownik nie został bez środków do życia. Kwota wolna od potrąceń to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników pełnoetatowych, po odliczeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli potrącenie dotyczy świadczeń alimentacyjnych – kwotą wolną od potrąceń jest wysokość 75% minimalnego wynagrodzenia.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika: kolejność potrąceń

Może się zdarzyć, że po odliczeniu kwoty wolnej od potrąceń pozostała kwota nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich tytułów egzekucyjnych. Wówczas potrąceń dokonuje się w następującej kolejności:

  • pierwszeństwo mają świadczenia alimentacyjne,
  • następnie tytuły wykonawcze na zaspokojenie innych egzekwowanych należności,
  • następnie mogą zostać potrącone przez pracodawcę zaliczki udzielone pracownikowi,
  • a na końcu – kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów BHP i nieprzestrzeganie zasad organizacji pracy.

Zajęcie komornicze ma więc pierwszeństwo przed należnościami na rzecz pracodawcy.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33