Dwie kobiety
©JackF/Fotolia

Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?

Dwie kobiety
©JackF/Fotolia

Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niezdolności do pracy oraz wieku osoby ubezpieczonej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w ciągu ostatniego roku.

Zasiłek chorobowy

Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania na ten zasiłek, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Jeśli choroba pracownika przedłuża się ponad okres, w którym pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe, ma on prawo przejść na zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS.

Zasiłek chorobowy: podstawa wymiaru zasiłku

Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego jest obliczana jako odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez ostatnie 12 miesięcy. Gdy pracownik nie przepracował 12 miesięcy - liczy się faktyczny czas zatrudnienia przez pełne miesiące.

W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po potrąceniu przez pracodawcę wszystkich należnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zasadniczo powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednak przewidziane zostało minimum tego zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71%. W roku 2015 jest to więc 1510,07 zł.

Zasiłek chorobowy: wysokość świadczenia

Wysokość zasiłku chorobowego jest zróżnicowana. Zależy od wieku osoby ubezpieczonej czasu trwania niezdolności do pracy, a także rodzaju tej niezdolności – w zależności od tych czynników wynosi 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku:

  • w normalnych okolicznościach wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • za pobyt w szpitalu przysługuje zasiłek pomniejszony do wysokości 70% podstawy wymiaru,
  • w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat - od następnego roku kalendarzowego po tym, kiedy przypadały jego 50. urodziny, miesięczny zasiłek za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy (okres ten liczy się łącznie w danym roku kalendarzowym, ale odrębnie dla każdego roku) wynosi 80% podstawy,
  • zasiłek w wysokości 80% podstawy w związku z pobytem w szpitalu mają także osoby, które wykonują pracę nakładczą lub odbywają służbę zastępczą,
  • jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest: wypadek w pracy, w drodze do lub z pracy, choroba zawodowa lub jeśli choroba przypada na czas ciąży - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Dotyczy to również okresu pobytu w szpitalu.

Przeładuj

Basia Kurdej-Szatan zdradza, kiedy wróci do "M jak miłość"! "Znam już termin"

zobacz 00:51