Okulary na klawiaturze
©fox17/Fotolia

Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi?

Okulary na klawiaturze
©fox17/Fotolia

Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne: ile wynosi?

Aktualnie wysokość świadczenia przedemerytalnego, przysługującego osobom zwolnionym z pracy z winy pracodawcy w tzw. okresie ochronnym, wynosi 1027,39 zł. W takiej wysokości obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Świadczenie to podlega okresowej waloryzacji.

 

Inaczej ustala się wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznawanego osobie, która utraciła prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest ono przyznawane w wysokości ostatnio pobieranej renty. Nie może jednak być wyższe niż kwota ryczałtowa, czyli 1027,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne: zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Jeśli osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zarabia, to świadczenie to może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce, jeśli zarobki uprawnionego do świadczenia wynoszą więcej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale mniej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Ta kwota graniczna w roku 2015 wynosiła 945,90 zł. Gwarantowana kwota świadczenia wypłacanego takiej osobie wynosi 513,70 zł. Natomiast jeśli zarabia więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ponad 2648,50 zł, to wypłata świadczenia ulega zawieszeniu.

Świadczenie przedemerytalne: wysokość świadczenia za niepełny miesiąc

Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało w inny dzień niż początek miesiąca, wówczas jego wysokość na ten miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni, za które ono przysługuje. Aby obliczyć tę wysokość dzieli się kwotę świadczenia przez liczbę dni w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje.

 

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04