niemowlę leży na plecach
Image by LifetimeStock.com

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

niemowlę leży na plecach
Image by LifetimeStock.com

Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacji uregulowany jest w art. 128-144¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (jego tekst dostępny tutaj). Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. Wysokość alimentów wpłacanych na dziecko uzależniona jest nie tylko od potrzeb tego dziecka, ale również od możliwości zarobkowych jego rodziców. Te przesłanki pozostają we wzajemnej zależności, i sąd przy orzekaniu wysokości alimentów musi je brać pod uwagę równocześnie.

Wysokość alimentów na dziecko: uzasadnione potrzeby dziecka

Rodzice powinni zapewnić utrzymanie dziecku na takim poziomie, na jakim sami żyją. Poziom ten musi być godny – podstawowe potrzeby dziecka muszą być zaspokojone. Natomiast to, czy uzasadnioną potrzebą dziecka jest np. uczęszczanie na kosztowne kursy dodatkowe, zależy od poziomu, na jakim dotychczas żyło dziecko, i na jakim żyją jego rodzice.

 

Potrzeby usprawiedliwione występują wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli więc posiada majątek odpowiedni do utrzymania, dochody z tego majątku, pracę czy rentę – ma to wpływ na wysokość ewentualnych świadczeń alimentacyjnych. Jeśli dziecko mogłoby samo się utrzymać, ale nie dokłada ku temu starań – np. nie szuka pracy, wówczas również to ma wpływ nie tylko na wysokość alimentów, ale w ogóle na istnienie obowiązku ich płacenia przez rodzica.

Wysokość alimentów na dziecko: możliwości zarobkowe rodziców

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od potrzeb dziecka, ale też tego, czy ich zaspokajanie nie spowoduje uszczerbku w sytuacji zobowiązanego do ich opłacania. Jeśli więc osoba zobowiązana do płacenia alimentów znajduje się w niedostatku, nie ma pracy ani majątku, jest osoba niepełnosprawną – wówczas również to będzie miało wpływ na wysokość alimentów oraz w ogóle na powstanie obowiązku ich opłacania. Mimo istnienia obowiązku alimentacyjnego, również osoba zobowiązana ma prawo do godnego życia. Obowiązek alimentacyjny może być spełniany nie tylko poprzez opłacanie kwoty pieniężnej, ale również na osobistych staraniach wkładanych w wychowanie dziecka.


 
  • Niechęć do nauki w pierwszej klasie może być skutkiem tego, że np. dziecko nie radzi sobie z przedmiotem, który większość klasy lubi. Sprawdź jak zmotywować dziecko do nauki!
  • Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom, którzy mają indywidualne osiągnięcia w sporcie minimum na szczeblu międzyszkolnym. Zobacz warunku przydzielania!
  • Stypendium artystyczne to jednorazowa kwota pieniędzy przyznawana na dany rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zobacz kto może je otrzymać!

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Paulina Krupińska zdradziła, o jakim zawodzie marzy jej córeczka! Tata, Sebastian Karpiel Bułecka, nie jest szczęśliwy!

zobacz 02:08