Pieczętowanie dokumentów.
©Andrey Popov/Fotolia

Wyrobienie pieczątki firmowej, konieczność czy wybór przedsiębiorcy?

Pieczętowanie dokumentów.
©Andrey Popov/Fotolia

Wyrobienie pieczątki firmowej nie jest ustawowym obowiązkiem właściciela firmy. Kwestia ta nie podlega regulacjom i zależna jest od woli przedsiębiorcy. Pomimo braku podstawy prawnej nakładającej obowiązek wyrobienia pieczęci, placówki takie jak banki lub firmy ubezpieczeniowe, mogą wymagać od przedsiębiorcy posiadania pieczątki.

Brak obowiązku wyrobienia pieczątki a załatwianie spraw w urzędach i instytucjach finansowych

Mimo że nie ma konieczności wyrobienia pieczątki, w niektórych wypadkach może zajść potrzeba postawienia pieczątki na dokumencie. Miejsce na podpis i postawienie pieczęci widnieje na wielu drukach urzędowych. Podatnicy mogą powołać się na brak podstawy prawnej, która nakłada obowiązek wyrobienia pieczęci i w rubryce, która ma miejsce na pieczęć wpisać formułę „Nie posiadam pieczęci firmowej” oraz podpisać się imieniem i nazwiskiem. Tego typu rozwiązanie nie ma zastosowania w przypadku, np. firm ubezpieczeniowych lub niektórych placówek bankowych. Wymogi instytucji finansowych mogą być określone w regulaminach i w wielu przypadkach, np. do założenia konta bankowego niezbędna jest pieczęć firmy.

Koszt wyrobienia pieczątki i dane na pieczęci firmowej

Wyrobienie pieczęci firmowej jest przydatne przy załatwianiu spraw bankowych i wystawianiu dokumentów czy podpisywaniu deklaracji. Pełni także funkcję reklamową. Koszt wyrobienia pieczątki to kwota około 30 zł. Usługa wyrobienia pieczątki firmowej trwa około jednego-dwóch dni i zwykle przedsiębiorca nie ma obowiązku przedstawiania żadnych dokumentów. Na pieczęci znaleźć się powinny informacje takie jak:

  • numer REGON,
  • pełna nazwa firmy,
  • numer NIP,
  • adres firmy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • faks,
  • adres strony internetowej.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47