pan przegląda dokumenty
©contrastwerkstatt/Fotoli

Kiedy i jak wyrejestrować się z VAT?

pan przegląda dokumenty
©contrastwerkstatt/Fotoli

Wyrejestrowanie z VAT jest możliwe, kiedy podatnik wcześniej był zarejestrowany jako czynny podatnik – z wyboru lub ze względu na przekroczenie limitu obrotu – a obecnie spełnia warunki do zwolnienia z VAT.

 

Aby wyrejestrować się z VAT podatnik nie może w roku poprzednim przekroczyć limitu obrotu równowartości 150 000 euro. Wówczas wyrejestrowuje się zgłaszając aktualizację na formularzu VAT-R, musi także dokonać korekty odliczonego VAT.

Podatnicy VAT

Podatnikiem VAT jest każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Nie każdy jednak musi być czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w urzędzie skarbowym. Do zwolnienia z VAT można powrócić nie tylko na początku roku, ale również w jego trakcie. Bycie czynnym podatnikiem VAT wiąże się z formalnościami i kosztami – składaniem miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, terminową zapłatą tego podatku, kosztami prowadzenia księgowości. Jeśli więc jest możliwość wyrejestrowania się i nie planuje się rozbudowy działalności – warto się wyrejestrować.

Wyrejestrowanie z VAT

Prawo do zwolnienia z VAT mają przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli limitu obrotu. Dotyczy również osób dopiero rozpoczynających działalność – limit liczy się proporcjonalnie w stosunku do dni prowadzenia działalności.

 

Limit obrotu wynosi równowartość 150 000 euro. Nie dotyczy jednak pewnych kategorii działalności gospodarczej, np. sprzedaży nowych środków transportu czy towarów objętych podatkiem akcyzowym.

Wyrejestrować się z VAT można nie tylko do 1 stycznia, ale również w trakcie roku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że można tego dokonać nie wcześniej niż przed upływem roku od końca roku podatkowego w którym utracone zostało prawo do zwolnienia.

 

Aby powrócić do zwolnienia z VAT, należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R. Obowiązuje termin 7. dni od dnia, w którym nastąpi zmiana. W części A „cel i miejsce złożenia”, w poz. 4 należy wybrać pole 2 – „aktualizacja danych”. Ważne jest również wypełnienie części C. W poz. 30 należy wybrać opcję „podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9”. Trzeba też pamiętać o wypełnieniu poz. 38, w którym podaje się dokładną datę, od której podatnik będzie korzystał ze zwolnienia z VAT.

 

Wyrejestrowanie się z VAT będzie ponadto wymagało dokonania korekty odliczonego podatku VAT. Dotyczy to towarów, które nie zostały sprzedane w okresie bycia czynnym podatnikiem VAT, a także środków trwałych i wyposażenia. Odliczony od nich podatek VAT trzeba będzie zwrócić do urzędu skarbowego. W związku z tym wyrejestrowanie się z VAT wymaga zrobienia remanentu. 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22