kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia

Wypadek w drodze do pracy a wypadek przy pracy – kiedy należy się odszkodowanie?

kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia

Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

 

Wyjątkiem jest wypadek, który miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2003 r., wówczas świadczenia wypadkowe (oraz jednorazowe odszkodowanie) za sprawą art. 49 ustawy wypadkowej przysługują na zasadach określonych w ustawie obowiązującej do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.).

Świadczenia należne w razie wypadku do lub z pracy

Świadczenie należne w razie wypadku do lub z pracy regulują następujące akty prawne:

  •  Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
  •  Art. 4-19, 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.); - Art. 57, 57a, 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

W razie wypadku w drodze do lub z pracy podczas wywołanej wypadkiem choroby przysługuje chorobowe w wysokości pełnej pensji. Przypomnijmy, że przy innych zwolnieniach lekarskich otrzymuje się 80% podstawy wymiaru, a za pobyt w szpitalu tylko 70%. Przy zwolnieniu lekarskim wynikającym z wypadku przy pracy, nawet za czas hospitalizacji otrzymuje się 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Za wypadek w drodze do lub z pracy uznawane jest zdarzenie: wywołane przyczyną zewnętrzną i nagłe, które nastąpiło na drodze prowadzącej do miejsca wykonywania pracy i była to możliwie najkrótsza trasa prowadząca do tego miejsca i nie została z uzasadnionych przyczyn przerwana.

 

Co to faktycznie oznacza? Jeśli po pracy wybierzesz się na długie zakupy i w drodze z hipermarketu przydarzy ci się wypadek, może nie być on uznany za wypadek w drodze z pracy.

 

Drogę do pracy lub z pracy można przerwać, jeśli przerwanie to było życiowo uzasadnione i czas jego nie przekraczał potrzeby. Przykładowo – można w drodze do pracy na chwilę wejść do przedszkola, do którego odprowadzamy dziecko.

 

Droga nie musi być najkrótsza jeśli ze względów komunikacyjnych jest najdogodniejsza. Za drogę do lub z pracy uważa się również odległość pomiędzy: innymi miejscami zatrudnienia z których pobierane są składki na ubezpieczenie chorobowe i/lub rentowe. Za drogę do lub z pracy uważane jest też miejsce: zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwyczajowego jedzenia posiłków oraz nauki lub studiów.

 

Bardziej szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, oraz sposób jego dokumentowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 924), które zawiera też wzór karty wypadku.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Felek z "Gogglebox" zdradza kulisy show. Dlaczego duża część programu musi być wycięta?

zobacz 00:59