kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia

Wypadek w drodze do pracy a wypadek przy pracy – kiedy należy się odszkodowanie?

kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia

Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

 

Wyjątkiem jest wypadek, który miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2003 r., wówczas świadczenia wypadkowe (oraz jednorazowe odszkodowanie) za sprawą art. 49 ustawy wypadkowej przysługują na zasadach określonych w ustawie obowiązującej do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.).

Świadczenia należne w razie wypadku do lub z pracy

Świadczenie należne w razie wypadku do lub z pracy regulują następujące akty prawne:

  •  Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
  •  Art. 4-19, 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.); - Art. 57, 57a, 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

W razie wypadku w drodze do lub z pracy podczas wywołanej wypadkiem choroby przysługuje chorobowe w wysokości pełnej pensji. Przypomnijmy, że przy innych zwolnieniach lekarskich otrzymuje się 80% podstawy wymiaru, a za pobyt w szpitalu tylko 70%. Przy zwolnieniu lekarskim wynikającym z wypadku przy pracy, nawet za czas hospitalizacji otrzymuje się 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Za wypadek w drodze do lub z pracy uznawane jest zdarzenie: wywołane przyczyną zewnętrzną i nagłe, które nastąpiło na drodze prowadzącej do miejsca wykonywania pracy i była to możliwie najkrótsza trasa prowadząca do tego miejsca i nie została z uzasadnionych przyczyn przerwana.

 

Co to faktycznie oznacza? Jeśli po pracy wybierzesz się na długie zakupy i w drodze z hipermarketu przydarzy ci się wypadek, może nie być on uznany za wypadek w drodze z pracy.

 

Drogę do pracy lub z pracy można przerwać, jeśli przerwanie to było życiowo uzasadnione i czas jego nie przekraczał potrzeby. Przykładowo – można w drodze do pracy na chwilę wejść do przedszkola, do którego odprowadzamy dziecko.

 

Droga nie musi być najkrótsza jeśli ze względów komunikacyjnych jest najdogodniejsza. Za drogę do lub z pracy uważa się również odległość pomiędzy: innymi miejscami zatrudnienia z których pobierane są składki na ubezpieczenie chorobowe i/lub rentowe. Za drogę do lub z pracy uważane jest też miejsce: zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwyczajowego jedzenia posiłków oraz nauki lub studiów.

 

Bardziej szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, oraz sposób jego dokumentowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 924), które zawiera też wzór karty wypadku.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Czy "rodzinka.pl" wróci?! Tomasz Karolak ma doskonały pomysł! Ale czy to możliwe?

zobacz 02:33