grupa młodych ludzi
©Marco Herrndorff/Fotolia

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w Polsce?

grupa młodych ludzi
©Marco Herrndorff/Fotolia

Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.

 

W roku 2015 płaca minimalna wynosi 1750 zł brutto, natomiast w 2016 czeka nas kolejna podwyżka – do 1850 złotych.

Wynagrodzenie minimalne: wysokość

W roku 2015 minimalne wynagrodzenie dla osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wyniosło 1750 zł brutto. Niższe minimum dotyczy pracowników w pierwszym roku pracy – ich wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% płacy minimalnej. W stosunku do tych osób obowiązuje więc dolna granica 1400 zł. Wypłacanie pensji poniżej przepisów dotyczących płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracowniczych, za które grozi pracodawcy kara.

Wynagrodzenie minimalne: zmiany

W roku 2014 minimalne wynagrodzenie wynosiło 1680 zł, w 2013 – 1600 zł. Uchwalona podwyżka minimalnej płacy w 2015 roku jest o 19 zł wyższa, niż wymagała tego ustawa o waloryzacji płacy minimalnej. Efekt jest taki, iż po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osoby wykonujące w Polsce najsłabiej płatną pracę zarabiają w bieżącym roku o ponad 50 zł więcej, niż w roku poprzednim – jest to aktualnie kwota 1240 zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego: wpływ na inne świadczenia

Wysokość płacy minimalnej ma wpływ na zmiany wysokości takich świadczeń jak dodatek za pracę w nocy czy odprawa dla osób zwalnianych grupowo, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Kwota ta wpływa również na wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy, które nie może być niższe od płacy minimalnej.

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku

11 września 2015 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie pracowników wzrośnie o 100 zł – będzie więc wynosiło 1850 zł, co oznacza pensję netto w wysokości ok. 1355 zł. Minimalna płaca osób, dla których rok 2016 będzie pierwszym rokiem pracy, wyniesie 1480 zł brutto. Szacuje się, że podwyżka dotyczy około 1,3 mln osób.

Więcej na temat umowy prawo pracy Wynagrodzenie
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47