Dzieci podczas zabawy
Image by Lifetimestock.com

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe z dzieckiem za granicę

Dzieci podczas zabawy
Image by Lifetimestock.com

Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty.

Poza Polską dziecku mogą też przydać się inne dokumenty, jak choćby dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: paszport

Zasadniczo dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport. W przypadku małoletnich wydaje się go na wniosek rodziców lub opiekunów. Wydaje go wojewoda.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: wiza

Nie zawsze sam paszport wystarczy. Są kraje, w których do przekroczenia granicy trzeba otrzymać jeszcze wizę uprawniającą do pobytu na jego terytorium lub przejazdu przez nie. Tak jest w przypadku Białorusi, Chin, Kuby, Egiptu i większości państw afrykańskich.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: dowód osobisty

Na terenie Unii Europejskiej zarówno dorośli, jak i małoletni mogą poruszać się bez paszportu, mając jedynie dowód osobisty. Dokument ten zasadniczo otrzymuje się wraz z osiągnięciem pełnoletniości, jednak czasem otrzymuje się go wcześniej. Od 15. roku życia należy mieć dowód osobisty, jeśli pozostaje się w stosunku pracy lub nie zamieszkuje się z rodzicami lub opiekunami. Natomiast na uzasadniony wniosek rodziców można wydać dowód osobisty dziecku przed ukończeniem przez nie 13. roku życia. W praktyce dotyczy to także kilkumiesięcznych dzieci.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli dziecko ubezpieczone jest w NFZ, wówczas przysługuje mu opieka zdrowotna w krajach UE i EFTA. Trzeba jednak w celu otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w nagłych wypadkach w tych krajach wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek o jej wydanie składa się w oddziale NFZ. Natomiast jeśli wyjeżdżamy do innego kraju, to warto mieć ze sobą zawsze dokument poświadczający wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego dla dziecka na czas wyjazdu.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: zgoda rodzica

Jeśli zamierzamy wyjechać z dzieckiem za granicę na stałe, wówczas należy otrzymać zgodę drugiego rodzica. Powinna być notarialnie poświadczona, warto też, aby była przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język kraju, do którego się udajemy.

Wyjazd z dzieckiem za granicę: akt urodzenia

Akt urodzenia może być przydatny, jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż matka lub ojciec. Stanowi wówczas dowód tego, że dziecko pochodzi od tego rodzica.

 
  • Planujesz wakacje na malowniczej Krecie? Zobacz, jak się przygotować na zimowe wakacje w Grecji.
  • Przed wyjazdem za granicę warto zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanej choroby.  Dowiedz się, jakie warto mieć ubezpieczenie wyjazdu za granicę
  • Wyjeżdżając na wakacje, warto zabrać ze sobą wygodne ubrania, zarówno na co dzień jak i do spania. Zobacz, modne piżamy damskie.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01