mężczyzna i kobieta z psem
Image by LifetimeStock.com

Od tego, czy osiągnęliśmy wiek przedemerytalny, zależy możliwość otrzymania z ZUS świadczenia przedemerytalnego. Osiągnięcie wieku przedemerytalnego wiąże się także ze szczególną ochroną prawną starszych pracowników.

Świadczenie przedemerytalne

Osoby posiadające odpowiedni staż pracy, a tracące zatrudnienie, mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Należy w tym celu złożyć wniosek w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania ubiegającej się o ten zasiłek osoby.

Wiek przedemerytalny mężczyzn i kobiet

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych wiek przedemerytalny, uprawniający do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, jest różny dla mężczyzn i kobiet.

 

Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który utracił pracę z powodu likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy i skończył:

  • 56 lat dla kobiet i
  • 61 lat dla mężczyzn

Drugim warunkiem otrzymania w tym przypadku świadczenia przedemerytalnego jest posiadanie stażu pracy wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz stażu pracy w tej firmie nie niższego niż pół roku.

 

Świadczenie przedemerytalne można otrzymać też bez względu na wiek, o ile do 31 grudnia roku poprzedzającego utratę pracy pracownik przepracował:

  • 35 lat w przypadku kobiet
  • 39 lat w przypadku mężczyzn.

Dodatkowym warunkiem jest także przepracowanie w danej firmie co najmniej 6 miesięcy.

 

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się też osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska czy tez innych przyczyn ekonomicznych. Pracownicy, którzy przepracowali w danej firmie 6 miesięcy przed zwolnieniem, otrzymują świadczenie przedemerytalne pod warunkiem:

Ukończenia:

  • 55 lat w przypadku kobiet
  • 60 lat w przypadku mężczyzn

Posiadania stażu pracy wynoszącego co najmniej:

  • 30 lat w przypadku kobiet
  • 35 lat w przypadku mężczyzn.

Kobiety ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 35 lat i mężczyźni, którzy przepracowali co najmniej 40 lat mają prawo do świadczenia przedemerytalnego bez względu na wiek.

Okres ochronny pracowników w wieku przedemerytalnym

Art. 39 kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) mówi, iż nie można zwolnić z pracy osoby, której do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje do 4 lat.

 

Ze względu na to, że wiek emerytalny przesuwa się – przesuwa się także ochrona przedemerytalna.

 

Reforma emerytur wprowadziła – zamiast przechodzenia na emeryturę w wieku 55 u kobiet i 60 lat u mężczyzn – wiek emerytalny wynoszący 67 lat dla obu płci.

 

Żeby jednak płynnie wprowadzić nowe zasady, wiek emerytalny zmienia się w zależności od daty urodzenia. W 2040 roku – w przypadku kobiet – nastąpi wyrównanie, po którym każda kobieta będzie przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. W przypadku mężczyzn zrównanie wieku emerytalnego nastąpi w 2030 roku.

 

Ochrona przedemerytalna nie ma zastosowania w przypadku umów na czas określony, które w tym czasie by wygasły. Nie dotyczy też zwolnienia dyscyplinarnego. Ochrony przedemerytalnej nie mają osoby, które otrzymały rentę z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku likwidacji zakładu pracy lub jego upadłości nie ma tez ochrony przedemerytalnej. W tym wypadku, jak opisano wyżej, pracownikowi przysługuje jednak świadczenie przedemerytalne. 

Więcej na temat umowy prawo pracy porady prawne