mężczyzna i kobieta z psem
Image by LifetimeStock.com

Jaki jest w Polsce wiek przedemerytalny dla mężczyzn i kobiet?

mężczyzna i kobieta z psem
Image by LifetimeStock.com

Od tego, czy osiągnęliśmy wiek przedemerytalny, zależy możliwość otrzymania z ZUS świadczenia przedemerytalnego. Osiągnięcie wieku przedemerytalnego wiąże się także ze szczególną ochroną prawną starszych pracowników.

Świadczenie przedemerytalne

Osoby posiadające odpowiedni staż pracy, a tracące zatrudnienie, mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Należy w tym celu złożyć wniosek w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania ubiegającej się o ten zasiłek osoby.

Wiek przedemerytalny mężczyzn i kobiet

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych wiek przedemerytalny, uprawniający do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, jest różny dla mężczyzn i kobiet.

 

Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który utracił pracę z powodu likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy i skończył:

  • 56 lat dla kobiet i
  • 61 lat dla mężczyzn

Drugim warunkiem otrzymania w tym przypadku świadczenia przedemerytalnego jest posiadanie stażu pracy wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz stażu pracy w tej firmie nie niższego niż pół roku.

 

Świadczenie przedemerytalne można otrzymać też bez względu na wiek, o ile do 31 grudnia roku poprzedzającego utratę pracy pracownik przepracował:

  • 35 lat w przypadku kobiet
  • 39 lat w przypadku mężczyzn.

Dodatkowym warunkiem jest także przepracowanie w danej firmie co najmniej 6 miesięcy.

 

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się też osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska czy tez innych przyczyn ekonomicznych. Pracownicy, którzy przepracowali w danej firmie 6 miesięcy przed zwolnieniem, otrzymują świadczenie przedemerytalne pod warunkiem:

Ukończenia:

  • 55 lat w przypadku kobiet
  • 60 lat w przypadku mężczyzn

Posiadania stażu pracy wynoszącego co najmniej:

  • 30 lat w przypadku kobiet
  • 35 lat w przypadku mężczyzn.

Kobiety ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 35 lat i mężczyźni, którzy przepracowali co najmniej 40 lat mają prawo do świadczenia przedemerytalnego bez względu na wiek.

Okres ochronny pracowników w wieku przedemerytalnym

Art. 39 kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) mówi, iż nie można zwolnić z pracy osoby, której do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje do 4 lat.

 

Ze względu na to, że wiek emerytalny przesuwa się – przesuwa się także ochrona przedemerytalna.

 

Reforma emerytur wprowadziła – zamiast przechodzenia na emeryturę w wieku 55 u kobiet i 60 lat u mężczyzn – wiek emerytalny wynoszący 67 lat dla obu płci.

 

Żeby jednak płynnie wprowadzić nowe zasady, wiek emerytalny zmienia się w zależności od daty urodzenia. W 2040 roku – w przypadku kobiet – nastąpi wyrównanie, po którym każda kobieta będzie przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. W przypadku mężczyzn zrównanie wieku emerytalnego nastąpi w 2030 roku.

 

Ochrona przedemerytalna nie ma zastosowania w przypadku umów na czas określony, które w tym czasie by wygasły. Nie dotyczy też zwolnienia dyscyplinarnego. Ochrony przedemerytalnej nie mają osoby, które otrzymały rentę z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku likwidacji zakładu pracy lub jego upadłości nie ma tez ochrony przedemerytalnej. W tym wypadku, jak opisano wyżej, pracownikowi przysługuje jednak świadczenie przedemerytalne. 

Więcej na temat umowy prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04