kobieta w ciąży z córeczką
Image by LifetimeStock.com

Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, czyli pracownica ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.

 

Pracownica ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Kodeks pracy (zobacz: tekst ustawy) określa, że pracodawca na wniosek pracownicy ma obowiązek udzielenia jej przysługującego za dany rok urlopu wypoczynkowego (art. 163 §3).

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 K.p.). W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych).

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim - możliwość, a nie konieczność

Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego może, ale nie musi złożyć wniosku o przyznanie jej urlopu wypoczynkowego, jeśli chce wykorzystać go w innym terminie. Pracodawca nie ma prawa wymagać wykorzystania przez pracownicę urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale ma obowiązek na jej wniosek udzielić przysługującego za dany rok urlopu.

Co musi się znaleźć we wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

Pracownica zobowiązana jest skierować do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jak zazwyczaj przyjmuje się w tego typu dokumentacji, na górze wniosku należy umieścić miejsce i datę jego sporządzenia oraz dane pracownicy, nieco niżej dane pracodawcy. We wniosku powinna znaleźć się informacja o tym, za który rok przysługuje urlop oraz w jakim okresie pracownica chce go wykorzystać, czyli zaznaczyć, że będzie to okres bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Można powołać się na podstawę prawną, czyli artykuł 163 § 3 Kodeksu pracy.

 

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim jest prawem, a nie obowiązkiem pracownicy. Natomiast udzielenie takiego urlopu jest obowiązkiem pracodawcy.

Więcej na temat świadczenia prawo pracy