kobieta całuje niemowlę
Image by LifetimeStock.com

Czy po urlopie macierzyńskim można iść na urlop wypoczynkowy?

kobieta całuje niemowlę
Image by LifetimeStock.com

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim pozwala spędzić więcej czasu z dzieckiem. Pracodawca nie ma prawa go odmówić, o ile pracownik wnioskuje o urlop wypoczynkowy, który ma rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Czy po urlopie macierzyńskim można pójść na urlop wypoczynkowy

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy lub pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, nie może go odmówić. Określa to art. 163. § 3. kodeksu pracy:

„Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego”.

W jakim terminie pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim?

Zgodnie z wyżej zacytowanym paragrafem pracownik lub pracownica na urlop wypoczynkowy muszą pójść bezpośrednio po ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego. Jeśli we wniosku urlopowym pracownik lub pracownica wskazuje inną datę rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma prawo odmówić jego udzielenia. Jest tak nawet wtedy, kiedy pomiędzy urlopem macierzyńskim a urlopem wypoczynkowym jest jeden dzień, w którym pracownik chce być obecny w pracy. Podobnie w przypadku, gdy pracownik wnioskuje o urlop na opiekę nad dzieckiem bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a dopiero później chce wziąć urlop wypoczynkowy – pracodawca nie ma wtedy obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego we wskazanym terminie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Pracownica (lub pracownik) bezpośrednio po urlopie macierzyńskim może wziąć cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy: w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni, o ile nie wykorzystał ich wcześniej. Może dodać do tego niewykorzystane dni urlopowe z poprzedniego roku, jeśli takie ma. Jeśli podczas urlopu macierzyńskiego pracownik nabywa prawo do większej liczby dni urlopowych, może wziąć je według tego nowego wymiaru.

Przeładuj

"Dziewczyny z Dubaju" przebiją pod względem popularności "365 dni"? Doda już to wyliczyła!

zobacz 01:59