przeglądanie wykresów na tablecie
Image by LifetimeStock.com

Urlop proporcjonalny to wyliczony proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, przysługujący np. pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku kalendarzowego.

 

W sytuacji, gdy pracownik nie przepracuje całego roku lub zatrudniony jest w ciągu roku kalendarzowego, korzysta on z urlopu proporcjonalnego, czyli wyliczonego proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Określony ustawowo wymiar urlopu wypoczynkowego jest podstawą do wyliczenia urlopu proporcjonalnego. Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) regulują wymiar urlopu, a jest on związany z czasem zatrudnienia (art. 154 §1 K.p.). Zatem pracownikowi, który zatrudniony jest mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni, natomiast dla pracownika z co najmniej 10 letnim stażem pracy jest to 26 dni urlopowych.

Sposób wyliczenia urlopu proporcjonalnego

Pierwszy krok to ustalenie, czy pracownikowi przysługuje w całym roku kalendarzowym wymiar 20 czy 26 dni urlopu. Kolejny etap polega na sprawdzeniu okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym (na przykład pracownik przepracował w firmie 2 miesiące i 3 dni). W kolejnym kroku należy zaokrąglić niepełny miesiąc pracy do pełnego miesiąca (zaokrągla się w górę). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w jednym miesiącu pracownik kolejno pracował u dwóch pracodawców, a zaokrąglenia dokonał już poprzedni pracodawca. Następnie należy ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, czyli zestawić wymiar urlopu przysługującego w całym roku kalendarzowym (20 lub 26 dni) z liczbą przepracowanych miesięcy w roku. Wynik końcowy należy zaokrąglić do pełnej liczby.

Przykład wyliczenia urlopu proporcjonalnego

Pani Anna przepracowała w firmie 7 miesięcy. Przysługuje jej 20 dni urlopu w całym roku kalendarzowym. Zatem wyliczenie dla niej urlopu proporcjonalnego będzie wyglądało następująco: 20 dni x 7/12 (7 z 12 miesięcy)=11,66 dni (czyli po zaokrągleniu 12). Pani Annie przysługuje zatem 12 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, gdzie podstawą będzie 20 lub 26 dni urlopowych.

Więcej na temat umowy prawo pracy porady prawne