nauczyciel przy tablicy z książką w ręku
Image by LifetimeStock.com

Urlop dla poratowania zdrowia 2019 – kto i kiedy może go otrzymać?

nauczyciel przy tablicy z książką w ręku
Image by LifetimeStock.com

Urlop dla poratowanie zdrowie przysługuje kilku grupom pracowniczym. Najczęściej i w największym wymiarze korzystają z niego nauczyciele. Aby otrzymać urlop zdrowotny, trzeba spełnić szereg kryteriów i dopełnić kilku formalności. Na jakich zasadach i komu przyznawany jest urlop na poratowanie zdrowia?

Kto może otrzymać urlop na poratowanie zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać tylko pięć grup pracowniczych.

Pierwsza z grup są nauczyciele, którym przysługuje prawo do urlopu na podstawie art. 73 Karty Nauczyciela. Mogę go wziąć w przypadku, kiedy lekarzy stwierdzi u nich objawy chorób lub choroby zawodowej. Choroba ta bezpośrednio musi wynikać z wpływu otoczenia i środowiska pracy. Okres urlopu może trwać maksymalnie rok szkolny, od września do sierpnia.

Na rok urlopu zdrowotnego mogą również wybrać się nauczyciele akademiccy. Przysługuje on na takich samych prawach jak dla zwykłych nauczycieli. Przywilej ten reguluje art. 134 Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Urlop zdrowotny przysługuje również sędziom i prokuratorom, na podstawie Ustawy o ustroju powszechnym i Ustawy o prokuraturze. Urlop na poratowanie zdrowia dla prawników może potrwać maksymalnie do 6 miesięcy.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nadaje również prawo do urlopu dla poratowania zdrowia inspektorom pracy. Na jej podstawie przysługuje im prawo do 30 dni urlopu, w przypadku stwierdzonych objawów chorób zawodowych.

Kto może udzielić urlopu na poratowanie zdrowia?

Urlopu, w przypadku nauczyciela, udziela dyrektor placówki, w której dany nauczyciel pracuje. Jednak decyzję o tym czy pracownikowi przysługuje urlop zdrowotny podejmuje lekarz medycyny pracy, a w dalszym postępowania czasem również organ odwoławczy.

Jak często można skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

W ciągu całego stażu pracy nauczyciel może skorzystać z urlopu zdrowotnego tylko 3 razy. Przez ten czas wynagrodzenie otrzymuje od gminy za pośrednictwem dyrektora placówki. Jeśli urlop wypadnie w czasie ferii zimowych i letnich lub dni wolnych, nauczycielowi przysługuje dodatkowy urlop za te dni.

Urlop na poratowanie zdrowia - jak załatwić formalności?

Aby nauczyciel mógł otrzymać tego typu urlopu, musi spełniać kilka wymogów formalnych:

  1. Pracować minimum 7 lat w szkole lub przedszkolu, bez przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące.
  2. Przez  ten okres pracować na minimum 1/2 etatu.
  3. Bezpośrednio przez przystąpieniem do urlopu pracować w pełnym wymiarze godzin.

Procedura udzielania urlopu na poratowanie zdrowia

  1. Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora placówki.
  2. Dyrektor sprawdza czy przesłanki formalne do udzielenia urlopu zostały spełnione.
  3. Dyrektor kieruje nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy, nie później niż 7 dni od złożenia wniosku.
  4. Nauczyciel dostarcza dyrektorowi orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.
  5. Dyrektor udziela urlopu lub składa odwołanie od orzeczenia lekarskiego.
  6. W przypadku odwołania wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub instytut badawczy w dziedzinie medycyny rozpatruje jego zasadność w ciągu 30 dni od przeprowadzenia badań lekarskich. Dyrektor udziela urlopu zgodnie z orzeczeniem wydanym w trybie odwoławczym.

 

 

Więcej na temat prawo urlop praca
Przeładuj

Sobowtór Roxie Węgiel w "The Voice Kids"! Trenerzy przecierali oczy: "Ona wygląda jak Roksana!"

zobacz 00:47