para z dzieckiem na urlopie
Image by LifetimeStock.com

Który urlop jest korzystniejszy – bezpłatny czy wypoczynkowy?

para z dzieckiem na urlopie
Image by LifetimeStock.com

Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – porównanie

1. Wynagrodzenie.

Jak sama nazwa wskazuje – podczas urlopu bezpłatnemu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, mimo że cały czas pozostaje on w stosunku pracy z zatrudniającym. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – w czasie jego trwania pracownik otrzymuje pensję w wysokości wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu umowy o pracę.

 

2. Świadczenia.

W momencie przejścia pracownika na urlop bezpłatny, zawieszeniu ulegają wszelkie obowiązki – tak zatrudnionego, jak i zatrudnionego – z tytułu umowy o pracę. W związku z tym pracodawca przestaje opłacać składki ZUS (zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne). Zgodnie z prawem pracy, pracownik po 30 dniach przebywania na urlopie bezpłatnym, traci przywilej darmowego korzystania z opieki zdrowotnej, o ile nie wykupi dodatkowego ubezpieczenia. Zawieszenie zobowiązań na linii pracodawca-pracownik nie następuje natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że przez okres urlopu zatrudniający odprowadza za zatrudnionego składki ZUS.

 

3. Prawo do urlopu.

Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć każdy pracownik (niezależnie od stażu pracy) w dowolnym momencie – jego przyjęcie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Taka swoboda nie przysługuje pracownikowi starającemu się o urlop wypoczynkowy. Prawo do niego uzyskuje się stopniowo, z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 długości urlopu przysługującego na cały rok.

 

4. Długość urlopu.

Czas trwania urlopu bezpłatnego nie jest limitowany – może to być jeden dzień lub kilka lat. Wszystko zależy od porozumienia z pracodawcą. Natomiast wymiar czasowy urlopu wypoczynkowego ściśle określa prawo pracy. Długość okresu urlopowego, który przysługuje pracownikowi, zależny jest od jego stażu pracy. Wynosi on 20 dni (w ciągu roku), jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeśli pracuje dłużej niż 10 lat.

 

5. Staż pracy.

Urlop bezpłatny, który trwa 30 dni lub dłużej nie wlicza się do stażu pracy – jego długość zostaje odjęta od całkowitej długości okresu zatrudnienia pracownika. Zasada ta nie obowiązuje natomiast przy urlopie wypoczynkowym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pracownik, który idzie na urlop bezpłatny, skraca sobie okres urlopowy (im dłuży jest staż pracy, tym dłuższy urlop przysługuje). Planując połączenie tych dwóch rodzajów urlopu, korzystniej jest więc zacząć od wypoczynkowego. Poza tym warto pamiętać, że staż pracy wpływa nie tylko na długość przysługującego pracownikowi urlopu, ale także na wysokość premii i odpraw pieniężnych (tutaj także długi urlop bezpłatny działa na niekorzyść zatrudnionego).

Więcej na temat umowy prawo pracy
Przeładuj

Czy Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na karmienie piersią? Wiemy!

zobacz 01:23