Rodzina
Image by LifetimeStock.com

Uprawnienia związane z rodzicielstwem są przeznaczone zarówno dla matek, jak i ojców. Nawet jeżeli chodzi o urlop macierzyński. Kobieta musi go odbyć obligatoryjnie w okresie 14. pierwszych tygodni od porodu. Później urlop może przejąć ojciec.

 

Urlop macierzyński, czyli urlop wynikający z Kodeksu Pracy, przyznawany może być na wniosek złożony do pracodawcy w terminie 14 dni przed planowanym porodem. Dokument musi zawierać dokładny termin rozpoczęcia urlopu oraz jego zakończenia. Urlop oraz zasiłek macierzyński należy się osobom, które mają umowę o pracę oraz tym, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe.

Jak podzielić urlop macierzyński?

Urlop macierzyński trwa 20. tygodni, można również skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który obejmuje 6. tygodni po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Pierwszych 14. tygodni okresu urlopowego przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet (często spotyka się z twierdzeniem, że tego urlopu wymaga się od kobiet). Resztę urlopu może odbyć ojciec dziecka. Tak samo w przypadku dodatkowego urlopu – może odbyć go mężczyzna.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustala indywidualnie i zależna jest od stawki wynagrodzenia – średnia wypłat z ostatnich 12. miesięcy – oraz od wysokości odkładanych stawek ZUS. Tutaj do wyboru mamy dwa warianty:

  • otrzymywanie 80% wynagrodzenia przez cały okres urlopu podstawowego oraz dodatkowego,
  • otrzymywanie 100% wynagrodzenia przez okres podstawowego urlopu (20. tygodni) oraz 60% wynagrodzenia przez okres dodatkowego urlopu.

 

Od 2016 roku wchodzi nowelizacja ustawy o zasiłkach macierzyńskich – dzięki niej o zasiłek w wysokości 1 000 zł netto będą mogły się starać osoby bez umowy o pracę oraz bez ubezpieczenia chorobowego (np. studenci). Pobierać będą mogli zasiłek przez cały pierwszy rok życia dziecka.

 

Więcej na temat świadczenia prawo pracy