Kobieta w ciąży z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com

Uprawnienia związane z rodzicielstwem: jakie prawa ma kobieta w ciąży?

Kobieta w ciąży z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com

Uprawnienia związane z rodzicielstwem rozpoczynają się już w trakcie trwania ciąży, a od trzeciego miesiąca kobieta jest chroniona prawem pracy. Ciężarnej nie wolno zwolnić, zlecać jej pracy w warunkach szkodliwych, powinna też otrzymywać wolne na badania kontrolne.

 

Polskie prawo pracy reguluje wszystkie warunki zatrudnienia kobiety w ciąży. Ogólne ustalenia to:

  • Kobieta w ciąży, zatrudniona na umowę o pracę, nie może być zwolniona w trakcie trwania ciąży, a po porodzie należy jej się urlop macierzyński trwający 20 tygodni minimum.
  • Kobieta w ciąży po trzecim miesiącu ciąży chroniona jest przez prawo pracy, co skutkuje tym, że jeżeli jej umowa o pracę zakończy się, to automatycznie jest przedłużana do końca trwania ciąży. Ciężarna może być zwolniona tylko w przypadku ogłoszenia upadłości firmy lub jej likwidacji.
  • Kobieta w ciąży powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie swojemu pracodawcy potwierdzające ciążę i powinna otrzymywać wolne w celu wykonywania koniecznych badań kontrolnych.

Kiedy kobieta w ciąży może zostać zwolniona?

Ciąża nie chroni kobiety w pracy w każdej sytuacji. Należy wiedzieć, że największą ochroną objęte są ciężarne kobiety z umową o pracę. Kodeks pracy nie przewiduje ochrony dla kobiet pracujących na okres próbny lub w zastępstwie. Ciąża nie zabezpiecza również przed zwolnieniem dyscyplinarnym.

Praca kobiety w ciąży – podstawowe zasady

Kodeks pracy określa również formę pracy kobiety ciężarnej. Pracodawca nie może dodawać jej godzin nadliczbowych, czy zmian nocnych. Wymiar pracy w ciągu dnia nie powinien przekraczać standardowych 8 godzin. Zwolnienie lekarskie wynikające ze złego stanu zdrowia ciężarnej, nie może wpływać na jej stałe, miesięczne wynagrodzenie.

 

Na zwolnieniu lekarskim ciężarna otrzymuje 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Na zwykłym zwolnieniu lekarskim wynosi on 80%.

 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Sylwia i Jan zostali rodzicami! Sylwia Bomba zdradza, jaką są parą! Te słowa wzruszają do łez

zobacz 01:50