panowie w garniturach zawarli umowę
©JackF/fotolia

Na czym polega umowa sponsoringu?

panowie w garniturach zawarli umowę
©JackF/fotolia

Umowa sponsoringu to umowa, w której jedna strona, czyli sponsorowany, zobowiązuje się do prowadzenia kampanii reklamowej i promocyjnej, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie od sponsora. Zwykle zajmują się tym znane osoby – muzycy, aktorzy itp., którzy zwracają uwagę konsumentów na markę sponsora.

Umowa sponsoringu: co to jest?

Umowa sponsoringu nazywana jest także umową sponsorską lub umową o sponsorowanie. Jest to umowa nienazwana, czyli nieuregulowana przepisami ustawowymi. Stosuje się do niej ogólne postanowienia dotyczące umów.

 

Sponsoring to jedna z form promocji i reklamy produktów lub usług. Jest to rodzaj współpracy, nawiązywanej w formie umowy korzystnej dla obu jej stron. Jest to forma umowy o świadczenie usług, stosuje się więc do niej przepisy o zleceniu, zawarte w kodeksie cywilnym (tekst ustawy). W zależności od tego, czego dotyczy umowa, stosuje się do niej również inne przepisy – np. o radiofonii i telewizji, przepisy prawa autorskiego.

Umowa sponsoringu: treść umowy

W umowie sponsoringu jedna strona, czyli sponsor, zobowiązuje się na rzecz drugiej strony – sponsorowanego – spełnić określone świadczenie pieniężne (zapłacić kwotę pieniężną, spełnić określone usługi). Sponsorowany, w zamian za to, zobowiązuje się dokonać na rzecz sponsora czynności, mających na celu podniesienie lub utrwalenie jego renomy. Może to być przeprowadzenie kampanii reklamowej, umieszczenie logo sponsora itp.

 

Umowa sponsoringu określa charakter czy liczbę świadczonych na rzecz sponsora usług oraz wysokość świadczenia przekazywanego w zamian za reklamę. Określa się również czas trwania umowy. W takich umowach często zawiera się również postanowienia, które zezwalają sponsorowi na korzystanie z własności przemysłowej i intelektualnej sponsorowanego – np. wykorzystanie wizerunku, piosenek itp. Do takiej umowy dopisywane są często również klauzule lojalnościowe. Sponsor zobowiązuje się wówczas, że nie będzie sponsorował podobnych przedsięwzięć w tym samym czasie, natomiast sponsorowany – że nie będzie świadczył usług sponsoringu na rzecz innego podmiotu oraz będzie dbał o renomę sponsora.

Umowa sponsoringu: strony

Sponsorem może być każdy – osoba fizyczna bądź prawna. Trzeba jednak brać pod uwagę przepisy, które będą wchodziły w grę w konkretnym przypadku – niektóre ustawy zabraniają określonych rodzajów działalności przez pewne osoby, np. sponsorem audycji radiowych nie mogą być partie polityczne, zaś firmy tytoniowe nie mogą promować działalności sportowej, zdrowotnej i oświatowej.

 

Sponsorowanym również może być każdy. Najczęściej są to sławne osoby, których wizerunek przyciąga uwagę konsumentów – znani sportowcy, aktorzy, pisarze. Często są to różne organizacje społeczne i fundacje.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04