Dwaj mężczyźni podają sobie dłonie
Pixabay/Antonin77/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Dlaczego warto zawiązać umowę przedwstępną?

Dwaj mężczyźni podają sobie dłonie
Pixabay/Antonin77/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Umowa przedwstępna jest to akt prawny, najczęściej w formie pisemnej, który zobowiązuje nas do podpisania umowy przyrzeczonej (właściwej). Najczęściej stosowany przy kupnie-sprzedaży nieruchomości. Jest prawnym zabezpieczeniem przed ewentualnym wycofaniem się z podpisania umowy ostatecznej.

 

Umowę przedwstępną podpisujemy w momencie, gdy obie ze stron zobowiązują się do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej (właściwej, ostatecznej). Umowa przedwstępna pełni funkcję ochronną, często stosowana jest w obrocie nieruchomościami. Może zawierać wstępne zobowiązania ugody pomiędzy stronami oraz przedstawiać termin podpisania umowy przyrzeczonej.

Termin w umowie przedwstępnej

Umowa przedwstępna może, ale nie musi zawierać termin podpisania umowy przyrzeczonej. Mamy w tym przypadku trzy warianty:

  • Strony po wspólnym ustaleniu podają termin w umowie przedwstępnej.
  • Strony podają dwa różne terminy, wtedy wybierany jest termin wcześniejszy i wpisywany do umowy przedwstępnej.
  • Strony nie wpisują terminu do umowy przedwstępnej. Gdy w ciągu roku od daty zawiązania umowy przedwstępnej nie zostaje wyznaczony termin podpisania umowy przyrzeczonej, wtedy wszystkie zobowiązania mogą zostać swobodnie rozwiązane.

Rozwiązanie umowy przedwstępnej

Wbrew pozorom rozwiązanie umowy przedwstępnej niesie za sobą liczne konsekwencje prawne – strona, która uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej może zapłacić, a nawet zostać prawnie zmuszona do jej podpisania. Wszystko zależy od tego, jak umowa została skonstruowana. Szczególnie trudną umową do rozwiązania jest umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego – wtedy na stronie uchylającej się od podpisania umowy ciąży prawny przymus jej zawarcia.

 

Warto również pamiętać, że wszystkie zobowiązania, zawarte w umowie przedwstępnej ulegają przedawnieniu po upływie roku od momentu jej zawarcia. Jeżeli domagamy się podpisania umowy przyrzeczonej przed sądem i sprawę przegramy, to ustalenia przedawniają się z dniem uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36