kobieta w biurze
©contrastwerkstatt/Fotolia

Na czym polega umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

kobieta w biurze
©contrastwerkstatt/Fotolia

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, mająca na celu ochronę podatników, osiągających dochód w dwóch krajach, przed zapłatą podatku dochodowego dwukrotnie. Do obliczenia podatku należnego w Polsce stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego lub zasadę zwolnienia z progresją.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, zawierana pomiędzy dwoma krajami, mająca na celu ochronę osób uzyskujących dochód w dwóch krajach przed opłacaniem podatku od tego dochodu dwukrotnie – w kraju pochodzenia i w kraju uzyskania tego dochodu. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego albo zasadę zwolnienia z progresją.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania: zasada zwolnienia z progresją

Zasada zwolnienia z progresją jest korzystniejszą dla podatnika metodą odliczania podatku dochodowego zapłaconego w kraju, w którym dochód został uzyskany. Stosuje się ją jedynie wtedy, kiedy została przewidziana w umowie międzynarodowej. Aby obliczyć podatek należny w Polsce, należy dokonać następujących wyliczeń:

  • do obliczenia podatku należnego w Polsce od polskich dochodów stosuje się stawkę podatku (według skali podatkowej) dla sumy dochodów polskich i zagranicznych,
  • następnie oblicza się stopę procentową dla wyliczonej sumy podatku,

według tak ustalonej stawki oblicza się podatek od dochodów osiągniętych w Polsce.

 

Zwolnienie z progresją nie ma zastosowania, jeśli w Polsce nie został osiągnięty żaden dochód. Wówczas podatnik po prostu nie rozlicza się z polskim fiskusem.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania: metoda odliczenia proporcjonalnego

Metoda odliczenia proporcjonalnego jest to metoda, zgodnie z którą od podatku należnego w Polsce odlicza się podatek zapłacony w innym kraju, ale jedynie do określonego limitu.  Metodę tę stosuje się, jeśli została przewidziana w umowie międzynarodowej, lub jeśli z danym państwem nie została podpisana żadna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Nie dotyczy to jedynie tzw. rajów podatkowych, co do których odliczenie zapłaconego podatku od dochodów nie ma zastosowania.

 

Aby obliczyć podatek należny w Polsce zgodnie z tą metodą, należy:

  • Obliczyć podatek według skali podatkowej (18 i 32%) od sumy dochodów w Polsce i za granicą,
  • Obliczyć limit odliczenia według wzoru P × (DZ ÷ DŁ), gdzie P to P to podatek od łącznych dochodów (wg skali podatkowej), DZ - dochód zagraniczny, DŁ - dochód łączny.
  • Od podatku wyliczonego w punkcie pierwszym należy odjąć podatek pobrany za granicą, ale tylko do ustalonego limitu,
  • Wynik to podatek, który należy opłacić w Polsce.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04