miniaturowy domek i podpisanie umowy
Image by LifetimeStock.com

Czy warto sporządzić umowę o roboty budowlane?

miniaturowy domek i podpisanie umowy
Image by LifetimeStock.com

Według Kodeksu cywilnego stronami umowy o roboty budowlane są wykonawca oraz inwestor, a umowa pozwala zabezpieczyć interesy obydwu stron.

 

Umowa o roboty budowlane jest formą umowy cywilnoprawnej pozwalającą na zabezpieczenie interesów podpisujących ją stron. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (zobacz tekst ustawy) wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego zakresu pracy zgodnie z zasadami ujętymi w prawie budowlanym, a inwestor do wypłacenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Korzyści płynące z zawarcia umowy o roboty budowlane

Dla wykonawcy jasny zakres wykonania, jakości prac i wykorzystanych materiałów pozwala na dobre zaplanowanie i sprawne ich wykonanie. Brak strat czasowych na doprecyzowywanie i zmiany pojawiające się podczas wykonywania usługi skutkuje bardziej efektywną pracą. Jednoznaczny zapis pozwala na wyegzekwowanie wynagrodzenia na ustalonych warunkach. Umowa pozwala inwestorowi na otrzymanie oczekiwanej usługi. Ustalone wcześniej kary umowne są zabezpieczeniem na wypadek zwłoki. Ustalone warunki gwarancji zapewniają jakość usługi. W treści umowy o roboty budowlane można ująć procedury reklamacyjne pozwalające na bezproblemowe wykonanie napraw.

Podział obowiązków w umowie budowlanej

Dla obu stron ważne jest jasne określenie osób reprezentujących strony, odpowiedzialnych za wykonywanie zobowiązań, zakup i dostarczenie materiałów oraz kwestie finansowe.

 

Umowa o roboty budowlane pozwala na doprecyzowanie zawczasu kluczowych kwestii, a tym samym wyeliminowanie większości ewentualnych sporów .

Umowa o roboty budowlane – pisemna czy ustna

Chociaż umowa ustna jest równie wiążąca pod kątem prawnym, to lepszym rozwiązaniem jest sporządzenie jej na piśmie. Umowa o roboty budowlane zawiera zbyt wiele szczegółowych ustaleń, żeby łatwo było wszystkie je określić bez spisania. Poza tym umowę ustną trudno udowodnić na drodze sądowej. Jeśli konieczna jest sprawa sądowa w przypadku ustnej umowy trzeba przedstawić dowody podjętych zobowiązań np. w postaci zeznań świadków. Formy pisemnej wymaga natomiast umowa zawarta przez wykonawcę z podwykonawcą.

 

Przed rozpoczęciem budowy lub remontu dobrze dopilnować swoich interesów poprzez zawarcie umowy na jasnych warunkach, pozwalającej na nieprzekroczenie budżetu, oczekiwany efekt oraz spokojne korzystanie z obiektu.

Więcej na temat budowa domu remont umowy
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01