kobieta w okularach z maszyną do pisania
Image by LifetimeStock.com

Umowa o pracę na zastępstwo – rodzaj umowy terminowej

kobieta w okularach z maszyną do pisania
Image by LifetimeStock.com

Umowa o pracę na zastępstwo wlicza się do stażu pracy i podczas wykonywania pracy na podstawie tej umowy pracownikowi przysługuje urlop.

 

Umowa o pracę na zastępstwo jest rodzajem umowy terminowej (momentem jej zakończenia może być powrót zastępowanego pracownika), jednak zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy), rządzi się ona innymi prawami niż umowa o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na zastępstwo

Podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, pracodawca ma prawo zatrudnić na czas tej nieobecności innego pracownika (art. 25 §1). Nieobecność ta może być spowodowana na przykład przedłużającą się chorobą lub urlopem (macierzyńskim, wychowawczym czy bezpłatnym). Ustawodawca dopuszcza poprzedzenie umowy na zastępstwo umową na okres próbny (nieprzekraczającą trzech miesięcy). Umowa powinna być sporządzona na piśmie.

Umowa o pracę na zastępstwo a ciąża

Kodeks pracy chroni kobiety w ciąży zatrudnione na mocy umowy o pracę na czas określony (umowa w określonych warunkach zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu), ale nie przyznaje takiej ochrony kobietom w ciąży zatrudnionym na mocy umowy o pracę na zastępstwo. Pracodawca co prawda nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy z kobietą w okresie ciąży (art. 177 § 1), ale jeśli umowa o pracę na zastępstwo wygasa, to pomimo ciąży nie zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu.

Umowa o pracę na zastępstwo a rozwiązanie umowy i wypowiedzenie

Za porozumieniem stron (czyli za zgodą pracownika i pracodawcy) możliwe jest w każdym momencie rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo. Również pracownik i pracodawca mają prawo do złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na zastępstwo wynosi trzy dni robocze (art. 331).

 

Umowa o pracę na zastępstwo, tak jak i pozostałe formy umów o pracę, wliczana jest do stażu pracy i pracownikowi przysługuje prawo do urlopu. Może ona być zawierana wielokrotnie z jednym pracownikiem.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04