podanie rąk
©lenetsnikolai/fotolia

Jak napisać umowę komisu?

podanie rąk
©lenetsnikolai/fotolia

Umowa komisu przewiduje sprzedaż lub zakup rzeczy ruchomej na rzecz komitenta przez osobę prowadzącą komis, czyli komisanta. W zamian za tę usługę otrzymuje on prowizję, zwykle stanowiącą procent ceny rzeczy.

 

Do chwili sprzedaży przekazanej do komisu rzeczy jest ona własnością komitenta, ale to komisant ponosi za nią odpowiedzialność.

Umowa komisu: regulacje prawne

Zgodnie z uregulowaniami kodeksu cywilnego (tutaj dostępny jest pełny tekst ustawy) umowa komisu to umowa, w której zleceniobiorca, czyli komisant, zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży ruchomości na rzecz zleceniodawcy, czyli komitenta, we własnym imieniu. Komitent wypłaca za tę usługę wynagrodzenie w formie prowizji. Komitent działa w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

 

Osoba oddająca rzecz do komisu daje ją jedynie na przechowanie, a nie sprzedaje ją prowadzącemu komis. Cel stron jest taki sam – sprzedać tę rzecz, nie można jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi. Umowa powinna więc zabezpieczać przechowanie rzeczy. Komisant ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy od chwili przekazania mu jej.

Umowa komisu: jak sporządzić

  • Umowa powinna posiadać nagłówek „Umowa komisu”, wskazywać miejsce i termin jej zawarcia.
  • Umowa powinna w dalszej kolejności określać jej strony poprzez wskazanie imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL.
  • Należy wskazać przedmiot umowy, a więc określić przekazywaną do komisu rzecz, oraz cel umowy.
  • Powinno znaleźć się w niej oświadczenie właściciela rzeczy, że posiada on prawo własności do przedmiotu.
  • Powinno znaleźć się w niej również postanowieniu o przejściu odpowiedzialności na komisanta.
  • Strony ustalają także cenę maksymalną i cenę minimalną za przekazany przedmiot.
  • Należy w umowie określić wysokość prowizji przypadającej komisantowi w razie dokonania sprzedaży rzeczy.
  • Komisant może zastrzec obowiązek odbioru rzeczy przez jej właściciela w razie gdy nie uda się jej sprzedać.
  • Umowa powinna zostać podpisana przez obie strony.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33