mężczyzna w garniturze przegląda umowę
©Photographee.eu/fotolia

Na czym polega umowa dostawy?

mężczyzna w garniturze przegląda umowę
©Photographee.eu/fotolia

Umowa dostawy to umowa nazwana, uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z zasadami, które jej dotyczą, jedna strona umowy zobowiązuje się wyprodukować i dostarczyć określone w umowie przedmioty, druga – odebrać je i zapłacić. Odbiorca może mieć wpływ na sposób produkcji zamówionych rzeczy.

Umowa dostawy: regulacje prawne

Umowa dostawy uregulowana jest w kodeksie cywilnym (tutaj można znaleźć pełny tekst ustawy). Przepisy ustawy określają relacje pomiędzy dostawcą a odbiorcą – ten pierwszy zobowiązuje się wykonać i dostarczyć pewne przedmioty, zgodnie z określonymi wytycznymi, drugi – odebrać je oraz zapłacić określoną cenę.

Umowa dostawy: zasady

Umowa dostawy jest bardzo podobna od umowy sprzedaży. Różni się od niej głównie tym, że w umowie dostawy określa się terminy dostaw, ich częstotliwość, wielkość dostaw oraz rodzaj asortymentu dostarczanego w konkretnych dostawach.

 

Poza tym odbiorca ma większy niż w przypadku sprzedaży wpływ na produkcję dostarczanych przedmiotów. W umowie określa się wytyczne dotyczące produkcji, co sprowadza się do tego, iż odbiorca ma wpływ na wybór materiałów, może je samodzielnie dostarczać dostawcy, ma prawo udzielać wskazówek i pilnować, aby były one wdrażane i stosowane. Zakres, w jakim odbiorca ma wpływ na te kwestie, zależy od postanowień umowy dostawy.

Umowa dostawy: elementy umowy

Umowa dostawy powinna być zawarta na piśmie. Określa się w niej strony umowy, termin i miejsce jej zawarcia, czas trwania oraz warunki jej rozwiązania. Powinna określać również rodzaj używanych w produkcji materiałów, sposób ich dostarczania dostawcy, odpowiedzialność obu stron, ewentualne kary umowne dla obu stron, terminy i miejsce dostaw oraz inne szczegóły ich dotyczące. Należy określić także cenę i sposób zapłaty. Wskazuje się w niej również metody i reguły produkcji czy specyfikację techniczną. Może zawierać również postanowienia dotyczące opakowań, w których mają być dostarczane produkty – czy są one zwrotne, czy też bezzwrotne. W samej umowie zwykle określa się te kwestie dość ogólnie, natomiast bardziej szczegółowe ustalenia można zawrzeć w dodatkowym dokumencie, doprecyzowującym postanowienia umowy dostawy.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04