Pokój z żółtymi ścianami
Image by LifetimeStock.com

Jak sporządzić umowę użyczenia lokalu – instrukcja krok po kroku

Pokój z żółtymi ścianami
Image by LifetimeStock.com

Umowę użyczenia lokalu spisuje się w sytuacji, kiedy jedna osoba chce nieodpłatnie umożliwić komuś korzystanie z należącego do niej lokalu. Zasady obowiązujące w tym zakresie użyczającego i biorącego w używanie określają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Umowa użyczenia lokalu powinna zawierać następujące informacje:

1. Data i miejsce zawarcia umowy – powinny one znaleźć się na górze po prawej stronie dokumentu.

2. Tytuł dokumentu – „Umowa użyczenia lokalu”

3. Dane użyczającego i biorącego w używanie – imiona, nazwisko, dokładny adres oraz numer i seria dowodu osobistego.

4. Oświadczenie, że użyczający ma prawny tytuł własności do lokalu, dokładny adres tego lokalu oraz krótki opis, np. liczba pokoi, kuchnia, łazienka.

5. Od kiedy do kiedy użyczany zostaje lokal i jakie jest jego wyposażenie, np. pralka, lodówka, telewizor.

6. Oświadczenie biorącego, że będzie korzystał z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i że nie będzie go nikomu podnajmował.

7. Określenie opłat, które będzie ponosił biorący, np. czynsz administracyjny, opłaty za energię elektryczną, gaz, używanie telefonu stacjonarnego i internetu, opłaty komunalne oraz koszty wszelkich wynikających z używania lokalu napraw.

8. Oświadczenie, że po okresie obowiązywania umowy biorący w używanie jest zobowiązany zwrócić lokal użyczającemu w niepogorszonym stanie.

9. Warunki wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez użyczającego, np. jeśli biorący w używanie złamie postanowienia tej umowy i podnajmie komuś lokal albo będzie zachowywał się w sposób zakłócający spokój sąsiadów.

10. Zastrzeżenie, że w sprawach, których nie normuje niniejsza umowa, mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

11. Określenie, w ilu egzemplarzach została sporządzona umowa, np. „Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”,

12. Czytelne podpisy stron umowy: użyczającego i biorącego w używanie.

Więcej na temat porady prawne
Przeładuj

Diety gwiazd. Kto w ostatnich dniach przeszedł największą metamorfozę?

zobacz 02:10