kobieta nad książką z ołówkiem w ustach
Image by LifetimeStock.com

Jakie umiejętności wpisać w CV?

kobieta nad książką z ołówkiem w ustach
Image by LifetimeStock.com

W CV można wpisać umiejętności specjalistyczne kompetencje zawodowe, umiejętności manualne, jak również zdolności interpersonalne.

 

Umiejętności mogą dotyczyć każdej czynności, którą kandydat potrafi wykonać. Może to być powodem, dla którego często w CV pojawiają się informacje o kompetencjach nieistotnych z punktu widzenia pracodawcy. A cała sztuka polega na tym, aby w tej części CV wpisać takie umiejętności, które wyróżnią kandydata i upewnią pracodawcę, że jest on właściwą osobą na określone stanowisko.

Korzyści dla firmy

Rekruter, czytając CV kandydata, prześwietla je pod kątem takich umiejętności, które przydatne będą z punktu widzenia pracodawcy. Dlatego w tym punkcie CV dobrze skoncentrować się na umiejętnościach dopasowanych do potrzeb stanowiska, na które odbywa się rekrutacja. Informacje na temat pożądanych cech można znaleźć już w ogłoszeniu. Można również zapoznać się ze szczegółowym opisem stanowiska, co też pomoże określić, jakie umiejętności są wskazane w wykonywaniu konkretnej pracy.

Rodzaje umiejętności

Richard Bolles, lider rynku doradztwa w zakresie rozwoju kariery zawodowej, proponuje wyróżnić takie umiejętności:

 • artystyczne (np. wyrażanie uczuć i myśli przez malarstwo);
 • logiczno-analityczne (np. rozwiązywanie problemów);
 • manualne (np. precyzja ruchów);
 • numeryczne (np. dokonywanie kalkulacji);
 • przywódcze (np. inicjowanie nowych zadań);
 • sensoryczne (np. uwrażliwienie na szczegóły);
 • słowne (werbalne), np. przemawianie;
 • społeczne (np. nawiązywanie kontaktu);
 • związane z intuicją (np. szybka ocena sytuacji);
 • związane z konsekwencją w działaniu (np. planowe działanie);
 • związane z oryginalnością i kreatywnością (np. projektowanie) oraz
 • sprawność fizyczna (np. koordynacja pracy mięśni).

 

Umiejętności mogą dotyczyć zarówno wiedzy specjalistycznej, potrzebnej na danym stanowisku, jak i uniwersalnych kompetencji, które cenione będą w każdej firmie.

Umiejętności poparte osiągnięciami

Zupełnie inaczej w CV wyglądać będzie hasło „kompetencje dydaktyczne”, a zupełnie inaczej na przykład taka informacja: „kompetencje dydaktyczne: w trakcie studiów przygotowywałam do egzaminu maturalnego 8 uczniów, wszyscy z nich otrzymali pozytywny wynik na egzaminie, 7 z nich zdało maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym”.

 

Podsumowując: umiejętności w CV powinny być dopasowane do potrzeb pracodawcy i konkretnego stanowiska oraz poparte realnymi osiągnięciami i doświadczeniami.


Przeładuj

Te gwiazdy zainwestowały w swoje zęby! Kiedyś nie uśmiechały się tak chętnie: Pazura, Piaseczny, Lewandowska...

zobacz 01:22