©marino/Fotolia

Niepełnosprawni mogą liczyć na szereg ulg, jeśli wydatki ponieśli na leczenie i środki konieczne do funkcjonowania.

Ulga rehabilitacyjna, rozliczana w PIT, daje możliwości zmniejszenia kosztów nie tylko samym niepełnosprawnym, ale i osobom, na których utrzymaniu się oni znajdują.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i osoby, które mają niepełnosprawnych na utrzymaniu. Obejmuje ona:

 • adaptację do potrzeb niepełnosprawnych mieszkań, budynków, wyposażenie ich stosownie do potrzeb takich osób,
 • przystosowanie do potrzeb takich osób pojazdów mechanicznych,
 • zakup i naprawa sprzętu i urządzeń koniecznych takim osobom, np. protez, wózków inwalidzkich,
 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych na temat niepełnosprawności, stosownie do potrzeb,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy w uzdrowisku, kolonie dla dzieci niepełnosprawnych,
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • wydatki na psa przewodnika lub psa asystującego, w kwocie do 2280 zł rocznie,
 • opiekę pielęgniarską w domu w okresie choroby przewlekłej,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • leki – ulga obejmuje kwotę powyżej 100 zł,
 • przejazd na konieczne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, również własnym samochodem.

Ulga rehabilitacyjna: warunek skorzystania

Z ulgi mogą skorzystać osoby, których wydatki na powyższe cele nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, PFRON lub NFZ. Jeśli zostały sfinansowane przez te instytucje częściowo – można odliczyć różnicę między faktycznie poniesionymi kosztami a wartością częściowej refundacji.

Aby osoba, na której utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny, mogła skorzystać z ulgi, musi faktycznie utrzymywać niepełnosprawnego. Oznacza to, że ulga przysługuje opiekunowi, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Ulga rehabilitacyjna: jak odliczyć

Aby dokonać odliczenia, należy udowodnić wszystkie poniesione wydatki. Jeśli odliczenie jest nielimitowane – muszą to być dokumenty wprost wskazujące na poniesienie tych wydatków na osobę niepełnosprawną, np. faktury, dokumentacja medyczna świadcząca o odbywaniu zabiegów. Jeśli odliczenie jest limitowane – wystarczy uprawdopodobnienie kosztów.

Nie trzeba dokumentować wydatków do 2280 zł na utrzymanie psa przewodnika dla osób niewidomych oraz na używanie samochodu osobowego w celu dojazdu na zabiegi.

Aby skorzystać z ulgi należy koniecznie posiadać też orzeczenie o niepełnosprawności lub renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Osoba mająca na utrzymaniu niepełnosprawnego musi ponadto udowodnić, że faktycznie utrzymuje tę osobę. Nie jest konieczne, aby zamieszkiwała razem z nią.

Jeśli chcemy korzystać ze zwolnienia, do deklaracji PIT należy dołączyć również dokument PIT/O, dotyczący odliczeń i ulg podatkowych.


Więcej na temat porady prawne