Ręka
©Photographee.eu/Fotolia

Ulga rehabilitacyjna – kogo dotyczy i co obejmuje?

Ręka
©Photographee.eu/Fotolia

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na rehabilitację i potrzeby osób niepełnosprawnych. Może być spożytkowana na leki, sprzęt ortopedyczny, dojazd na zabiegi – ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje, jeśli osoba niepełnosprawna lub ją utrzymująca jest właścicielem tego samochodu.

Ulga rehabilitacyjna: kto może skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z następujących dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • decyzję przyznającą rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, lub rentę socjalną,
 • orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Przysługuje także osobom, na których utrzymaniu znajduje się taka osoba.

Ulga rehabilitacyjna: co obejmuje?

Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które mają takie osoby na utrzymaniu, mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na rehabilitację. W roku podatkowym kwota ta nie może przekroczyć 2280 zł.

Wydatki mogą zostać poniesione między innymi na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • przystosowanie samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakup i naprawę sprzętu i urządzeń służących do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, czyli np. sprzęt ortopedyczny,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym bądź w uzdrowisku, kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych do 25. roku życia,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych,
 • opiekę pielęgniarską w domu w przypadku choroby przewlekłej niepełnosprawnego,
 • leki – zwrot wydatków powyżej 100 zł,
 • dojazdy leczniczo-rehabilitacyjne – środkami transportu publicznego lub własnym samochodem. Aby można było odliczyć koszty dojazdu na zabiegi własnym samochodem, osobie niepełnosprawnej lub osobie, która ją utrzymuje, musi przysługiwać prawo własności lub współwłasności tego samochodu. Nie jest niezbędne, aby osoba niepełnosprawna posiadała prawo jazdy. Jeżeli samochód jest współwłasnością kilku osób niepełnosprawnych, to każda z nich może dokonać odliczenia, nawet, jeśli w dowodzie rejestracyjnym ujawniona jest tylko jedna z nich. Ulga rehabilitacyjna została w tym przypadku przyznana jedynie na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, nie zaś generalnie na przewóz osób niepełnosprawnych.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Czy "rodzinka.pl" wróci?! Tomasz Karolak ma doskonały pomysł! Ale czy to możliwe?

zobacz 02:33