mama z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com

Ulgi podatkowe – jak odliczyć ulgę na dziecko?

mama z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com

Osoby pracujące mają prawo do ulgi podatkowej na dziecko, która może wynieść nawet 2 700 złotych. Odliczeń dokonuje się podczas corocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a ich wysokość jest uzależniona od liczby dzieci, które są na utrzymaniu podatnika.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

W 2015 roku ulga podatkowa przysługuje podatnikowi na każde małoletnie dziecko:

  • wobec którego wykonywana była władza rodzicielska,
  • wobec którego podatnik był opiekunem prawnym,
  • wobec którego podatnik pełnił funkcję rodziny zastępczej.

Ulga przysługuje także na pełnoletnie dzieci, jeśli dziecko:

  • otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną,
  • nie ukończyło jeszcze 25 lat i kontynuuje naukę.

Ulga podatkowa na dziecko nie przysługuje na dzieci, które pozostają w związku małżeńskim i dla których miejscem pobytu jest instytucja, która zapewnia całodobowe utrzymanie.

Jak obliczyć ulgę na dziecko?

Za każdy miesiąc, w którym utrzymuje się dziecko, należy się:

1. na jedno dziecko – 92,67 złotych (rocznie 1 112,04 złotych), jednak tylko pod warunkiem, że dochody obojga małżonków w ciągu całego roku nie wyniosły więcej niż 112 000 złotych. Jeżeli dziecko jest wychowywane przez osobę rozwiedzioną, owdowiałą lub gdy współmałżonkowi odebrano prawa rodzicielskie, dochody tej jednej osoby również nie mogą przekroczyć 112 000 złotych. Osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z ulgi podatkowej, jeśli jej roczne dochody nie przekroczyły 56 000 złotych.

2. za drugie dziecko – 92,67 złotych (rocznie 1 112,04 złotych),

3. za trzecie dziecko – 166,67 złotych (rocznie 2 000,04 złotych),

4. za czwarte i kolejne dziecko - 225 złotych (rocznie 2 700 złotych).

Ulga podatkowa na dziecko dotyczy łącznie pozostających w związku małżeńskim obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych.

Kiedy odlicza się ulgę na dziecko?

Ulgę na dziecko odlicza się po zakończeniu roku podatkowego, podczas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W deklaracjach PIT-336 i PIT-37 podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL. Jeśli nie posiadają tych numerów, wystarczy imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci.


Więcej na temat podatki opieka nad dzieckiem
Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30