pani trzyma segregator
©Андрей Козаченко/Fotolia

Ulga meldunkowa – co oznacza?

pani trzyma segregator
©Андрей Козаченко/Fotolia

Ulga meldunkowa polegała na zwolnieniu z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości w terminie krótszym niż 5 lat od ich nabycia. Trzeba było jedynie być zameldowanym pod danym adresem przez 12 miesięcy przed sprzedażą. Dotyczyła jedynie nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, dlatego nie ma już praktycznego zastosowania dla podatników.

Ulga meldunkowa: co to jest?

Ulga meldunkowa nie ma zastosowania w aktualnym stanie prawnym. Obowiązywała ona jedynie w stosunku do nieruchomości, które zostały zakupione w latach 2007-2008. Polegała na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, jeśli nastąpiła w ciągu 5 lat od jej zakupu.

Ulga meldunkowa: kogo dotyczy

Ulga meldunkowa dotyczyła osób, które nabyły nieruchomość w latach 2007-2008, a następnie sprzedawały ją przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w których następowało jej nabycie. Aby ją zastosować, należało być zameldowanym na pobyt stały w lokalu lub budynku, który się sprzedawało, przez co najmniej 12 miesięcy przed datą sprzedaży. Następnie należało złożyć w US oświadczenie, że spełnia się warunki do zwolnienia – w terminie do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Ulga meldunkowa: czy ma zastosowanie?

Ulga meldunkowa straciła zastosowanie o tyle, że dotyczy nieruchomości zakupionych w latach 2007-2008 – osoba, która teraz sprzedaje taką nieruchomość, i tak korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie tego, że od jej nabycia minęło już 5 lat.

 

Ma ona jednak zastosowanie w zakresie zapłaty podatku. Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat. Jeśli więc osoba skorzystała z ulgi mieszkaniowej w 2013 roku, składając oświadczenie do końca kwietnia 2014 roku, to urząd skarbowy ma prawo do końca 2019 roku badać zasadność skorzystania z tej ulgi. Gdyby się okazało, że dana osoba nie miała uprawnienia do zwolnienia z podatku na tej podstawie – konieczne by było jego opłacenie, wraz z odsetkami karnymi.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04