Kobieta i lekarz
Image by Lifetimestock.com

Czy warto opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Kobieta i lekarz
Image by Lifetimestock.com

Przedsiębiorcy muszą obowiązkowo odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast to, czy będą opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe, zależy od ich uznania. Czy warto się na to zdecydować?

Ubezpieczenie chorobowe: dobrowolność opłacania

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej przedsiębiorcy są zobowiązani opłacać:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • składki na Fundusz Pracy,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Nie mają więc obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe: co daje?

Opłacanie ubezpieczenia chorobowego daje prawo do otrzymywania świadczeń na wypadek choroby – zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego nabywa się z upływem terminu wyczekiwania na zasiłek, który w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych wynosi 90 dni. Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez cały czas trwania choroby, ale nie dłużej niż przez 182 dni.

W trakcie pobierania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca nie musi opłacać składki na to ubezpieczenie, nie tracąc przy tym prawa do tego zasiłku. W okresie pobierania zasiłku nie trzeba opłacać również pozostałych składek, poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Przebywając na zwolnieniu lekarskim można zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, proporcjonalnie o czas trwania choroby w danym miesiącu.

Ubezpieczenie chorobowe: wysokość

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% zadeklarowanego przychodu. Zadeklarowana kwota nie może być jednak niższa niż 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, lub 30% - dla młodych przedsiębiorców. Natomiast maksymalna zadeklarowana podstawa nie może być wyższa niż 250% przeciętnego wynagrodzenia. Im niższa składka – tym niższe będą wypłacane świadczenia.

Wysokość świadczeń wynosi:

  • 100% wyliczonej kwoty, gdy przyczyną niezdolności jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa,
  • 100% – jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
  • 100% – w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • 70% - gdy choroba wymaga hospitalizacji,
  • 80% - jeśli niezdolność do pracy nie wymaga hospitalizacji.

Ubezpieczenie chorobowe: czy warto opłacać?

W praktyce składki na ubezpieczenie chorobowe to niewysokie kwoty, a pobieranie zasiłku chorobowego za około dwa tygodnie w roku niweluje koszty tego ubezpieczenia. Opłaca się więc go nie opłacać, jeśli w ogóle się nie choruje, trudno to jednak przewidzieć. Natomiast z pewnością opłaca się ubezpieczyć, jeśli planuje się macierzyństwo.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22